Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Mjere zaštite od požara

Koje sve tehničke i organizacijske mjere poduzeti za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara?

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Mobilni radnici i vozači – radni odnosi i provedba u praksi

Prava radnika i obveze poslodavca u cestovnom prijevozu – radnopravni odnosi

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Nabava i održavanje vozila i opreme – primjena najboljih rješenja u praksi

Proces, odnosno postupak nabave vozila i opreme provodi se u nekoliko faza s ključnim elementima i ciljevima koji moraju biti ostvareni, a s ciljem donošenja konačne odluke o nabavi.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Nova Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/24) značajno proširuje opseg primjene zakona na javni i privatni sektor, a između ostalog uređuje postupke i mjere za postizanje visoke zajedničke razine...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Nova materijalna prava javnih i državnih službenika

Od 01. svibnja 2022. godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Novi neoporezivi primici u 2024. – obračun i iskazivanje u JOPPD obrascu

Pravo na nove neoporezive primitke mogu iskoristiti i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno obrtnici za sebe osobno. Kod većine poduzetnika radi se o isplatama u jednoj...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Odredbe novog Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži primjenjuju se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na svu otpadnu ambalažu koja je nastala u industriji, trgovini, uslužnim djelatnostima,...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Novi Zakon o strancima – rad i obračun plaće za državljane trećih zemalja

Novi model zapošljavanja i obračun plaće za strance

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Obveze i potrebna dokumentacija za proizvođače i posjednike otpada

Koje su sve zakonske obveze i potrebna dokumentacija za proizvođače i posjednike otpada – na seminaru sa stručnjakom za ovo područje uz odgovore na pitanja sudionika.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Poslodavac i radnik se moraju stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, a kako bi bili upoznati sa zakonskom regulativom i rješenjima iz prakse, odnosno mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na...

Mjesto: Zagrebdetaljnije