Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Mjere zaštite od požara

Mjesto održavanja:

Zagreb

Koje sve tehničke i organizacijske mjere poduzeti za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara?

Termin održavanja:
Zagreb, 27. svibanj 2021. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Davor Tudja, dipl. iur. sigurnosti, stručnjak za zaštitu od požara

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

OBAVIJEST: Za sve pravne osobe iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje na navedenom seminaru je besplatno, a prema prethodnoj prijavi!


Koje tehničke i organizacijske mjere poduzeti za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara?

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

Osnovnim se mjerama zaštite od požara smatraju: građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, na gromobranskim instalacijama, plinskim instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

Pod posebnim mjerama zaštite od požara smatraju se mjere zaštite od požara koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama ili prostorima tvrtke, odnosno postupci koji osiguravaju da do požara ne dođe, a ako do požara dođe, da se opasnosti svedu na najmanju moguću razinu.


Jeste li znali:

 • posebne mjere zaštite od požara propisuju voditelji odjela i odsjeka unutar kojih se koriste tvari koje mogu uzrokovati požar, izradom uputa o postupcima i mjerama koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama i na prostorima tvrtke;
 • na građevini u kojoj se obavlja djelatnost ili borave ljudi, moraju biti postavljene instalacije u skladu s tehničkim propisima o gromobranima;
 • električne instalacije podliježu obvezi periodičkog ispitivanja svake 4 godine (ispitivanje otpora izolacije električne instalacije te zaštite od indirektnog napona dodira);
 • vlasnik građevine dužan je osigurati da se pri gradnji provedu sve propisane mjere zaštite od požara u skladu s projektom;
 • građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije, ili gradnje nove građevine, ili dijela građevine.

Na seminaru saznajte kako provoditi mjere zaštite od požara, te:

»  koje su obveze vlasnika, korisnika građevina (poslodavci) te prostora (upravitelji zgrada),
»  koju obveznu dokumentacija mora posjedovati vlasnik,
»  koje su mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima,
»  koji su uvjeti za zapošljavanje djelatnika za zaštitu od požara?


Program seminara:

 • Dužnosti i odgovornosti poslodavca u zaštiti od požara
 • Obveze vlasnika/korisnika građevina i upravitelja zgrada
 • Projektiranje i građevinske mjere zaštite
 • Kategorizacija građevina
 • Preventivne mjere zaštite od požara
 • Stabilni sustavi za zaštitu od požara
 • Vatrogasni aparati i hidrantska mreža
 • Sustavi za dojavu o požaru
 • Procjena ugroženosti od požara
 • Evakuacija i spašavanje (plan evakuacije)
 • Osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje
 • Posebne mjere zaštite od požara
 • Evidencije iz područja zaštite od požara
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne mjere
 • Pitanja i odgovori, konzultacije s predavačem

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...