Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Putujete poslovno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, ili iz jedne strane države u drugu, ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države?

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Specijalist za ljudske resurse (HR manager)

Na dvodnevnoj edukaciji dobit ćete konkretne savjete i alate koji će vam pomoći u obavljanju zadaća i poslova koji se odnose na područje upravljanja ljudskim resursima uz primjenu najboljih rješenja i...

Mjesto: Istarska županijadetaljnije

Specijalist za obračun plaće i ostalih primanja zaposlenika na praktičnim primjerima

Učestale zakonske promjene porezne i druge regulative vezane uz obračun plaća i drugih dohodaka traže kontinuiranu edukaciju osoba zaduženih za obračun plaće – važno je poznavanje i pravilna primjena...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Što kada vas posjeti inspektor rada – najčešće nepravilnosti u radnim odnosima

Nadzirući primjenu propisa o radnim odnosima, inspektori rada kontroliraju nezakonit (neprijavljeni) rad, a u sklopu kojeg prate pravodobnost prijave radnika tijelima obveznog osiguranja, poštovanje...

Mjesto: Istarska županijadetaljnije

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u pismohranama

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uredsko poslovanje i arhiviranje kadrovske dokumentacije – primjena i praksa

Iskoristite savjete i praktične upute koje smo pripremili na stručnom i interaktivnom seminaru u suradnji sa pravnim stručnjakom o pravilima i promjenama u primjeni koje donosi Uredba o uredskom...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uredsko poslovanje i upravni postupak – novosti u primjeni i digitalizacija sustava

Koja pravila i promjene u primjeni donosi Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Utjecaj uvođenja eura na primjerima obračuna i knjiženju računa

Iako su pripreme za uvođenje eura već krenule, u praksi se javljanju mnoge nedoumice i pitanja, a posebno kod primjene u poslovanju, kao što su računi, obračuni, knjiženja, ugovori i slično - jeste li...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uvođenje eura i izmjene Zakona o trgovačkim društvima od 1. siječnja 2023.

U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uvođenje eura u računovodstvu – primjena i utjecaj na poslovne knjige i financijsko izvještavanje

Objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura.

Mjesto: Zagrebdetaljnije