Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima tijela javne vlasti dužna su utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku, kao i osigurati pretvorbu...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uredsko poslovanje i arhiviranje kadrovske dokumentacije – primjena i praksa

Iskoristite savjete i praktične upute koje smo pripremili na stručnom i interaktivnom seminaru u suradnji sa pravnim stručnjakom o pravilima i promjenama u primjeni koje donosi Uredba o uredskom...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uredsko poslovanje i upravni postupak – novosti u primjeni i digitalizacija sustava

Koja pravila i promjene u primjeni donosi Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Ustrojstvo vodnog redarstva i ovlasti vodnih redara

Vodnokomunalni sektor – prava i obveze vodnih redara

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Utjecaj uvođenja eura na primjerima obračuna i knjiženju računa

Iako su pripreme za uvođenje eura već krenule, u praksi se javljanju mnoge nedoumice i pitanja, a posebno kod primjene u poslovanju, kao što su računi, obračuni, knjiženja, ugovori i slično - jeste li...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uvođenje eura i izmjene Zakona o trgovačkim društvima od 1. siječnja 2023.

U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Uvođenje eura u računovodstvu – primjena i utjecaj na poslovne knjige i financijsko izvještavanje

Objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Videonadzor i ostali oblici nadzora - zakonska regulativa i praksa

Nadzorne, ali termalne kamere postavljene su na ulazima gotovo svih državnih institucija i poslovnih prostora, na trgovima i ulicama gradova, kao i na privatnim kućama. Međutim, obrada osobnih podataka...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Voditelj voznog parka - održivo upravljanje voznim parkom i praktični primjeri s terena

Pred voditeljem voznog parka velik je dio obaveza i nepredvidljivih situacija kod upravljanja voznim parkom, a posao je iznimno odgovoran i zahtjevan te traži stručne kompetencije i kontinuirano...

Mjesto: Opatijadetaljnije

Zaštita i obrada podataka radnika – primjeri u poslovanju

Na praktičnom seminaru dat ćemo vam određene primjere (privola radnika, ugovor o radu, ugovor o obradi osobnih podataka, izjava o povjerljivosti, pravilnik o videonadzoru i dr.) savjete i upute za...

Mjesto: Zagrebdetaljnije