Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Kontrola bolovanja u slučajevima zlouporabe

Mjesto održavanja:

Zagreb

Prava i obveze radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu.

Termin održavanja:
Zagreb, 29. lipanj 2022. (srijeda), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 13,30 sati

Predavač:
» Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Što se smatra zlouporabom bolovanja?

Privremeni gubitak radne sposobnosti, odnosno bolovanje, može biti uzrokovano: bolešću, ozljedom, radi njege člana obitelji, komplikacijom u svezi s trudnoćom, ozljedom na radu, profesionalnom bolešću.

Prava i obveze radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu.

Prema odredbi iz Zakona o radu, prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

U praksi radnik često koristi bolovanje iz neopravdanih razloga zbog: izvršenja privatnih obveza, produljenja otkaznog roka, odmora, i zbog drugih neopravdanih razloga.

Činjenica da radnik obavlja neke poslove ili putuje, ne predstavlja automatski pretpostavku da isti zloupotrebljava bolovanje.

Što u slučajevima kada radnik nije pravodobno izvijestio poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, odnosno dostavio doznake o bolovanju - radi li se o neopravdanom izostanku s posla ili povrede radne obveze koja daje pravo na otkaz ugovora o radu?

HZZO kontinuirano provodi redovne i izvanredne kontrole u ordinacijama obiteljske zdravstvene zaštite, a s ciljem smanjivanja stope bolovanja koja je, prema zadnje javno objavljenim podacima, u porastu.


U praksi se poslodavci najčešće susreću s pitanjima:

 • može li medicinski opravdano bolovanje predstavljati zlouporabu bolovanja sa stajališta poslodavca,
 • kako kontrolirati opravdanost bolovanja,
 • ima li radnik pravo na bolovanje za vrijeme otkaznog roka, ako po odluci poslodavca otkazni rok ne mora odrađivati,
 • može li radnik koji je na bolovanju tražiti da mu se prekine bolovanje kako bi iskoristio godišnji odmor,
 • koji je najviši/najniži iznos naknade plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad,
 • koja su prava poslodavca i obveze u slučaju zlouporabe bolovanja,
 • može li poslodavac tražiti od liječnika podatke o bolesti, medicinske nalaze i sl.,
 • kada se naknada plaće ne umanjuje za vrijeme bolovanja,
 • je li dugotrajno bolovanje i zlouporaba bolovanja valjani razlog za izvanredni otkaz?

Pozivamo vas na interaktivni seminar s primjerima iz prakse, a na kojem ćemo vas upoznati s postupcima i načinom provođenja kontrole bolovanja, vrstama kontrole te pravima koje radnik ostvaruje tijekom bolovanja sukladno zakonskim propisima.


Program seminara:

 • Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • Prava radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 • Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
 • Opravdano i „neopravdano" bolovanje
 • Bolovanje prema Zakonu o radu
 • Odnos poslodavac - liječnik
 • Prava poslodavca i obveze u slučaju zlouporabe bolovanja
 • Otkazni rok za vrijeme bolovanja
 • Otpremnina za vrijeme bolovanja
 • Pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Kontrola bolovanja od strane poslodavca
 • Kontrola bolovanja od strane HZZO, redovna i izvanredna
 • Alternativni načini kontrole bolovanja (privatni istražitelji)
 • Zakoniti i nezakoniti dokazi
 • Stimulacija radnika koji ne koriste bolovanja
 • Sudska praksa, pitanja i odgovori sudionika

 Detaljnije info i prijava na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...