Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Ovlasti i nadležnost vodnih redara s praktičnim primjerima

Kako obavljati poslove vodnih redara – praktični PRIMJERI u elektronskom obliku na e-mail sudionika (primjena upravnog postupka)

Mjesto: Zagrebdetaljnije

PDV u turizmu

Sve što trebate znati o PDV-u u turizmu s naglaskom na praksu

Mjesto: Split, Zagrebdetaljnije

Plaća i materijalna prava u javnim i državnim službama

Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Porezna reforma – pregled zakonskih izmjena od 2024.

Pregled poreznih izmjena od 2024. na primjerima u poslovanju

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Prava, obveze i odgovornosti direktora u vođenju poslovanja

Pridružite nam se u Opatiji i iskoristite praktične i konkretne savjete naših predavača koji će vam pomoći u vođenju poslovanja – iskoristite objašnjena i iskustva iz prakse sa kojima ćete sagledati...

Mjesto: Istarska županijadetaljnije

Pravila upravljanja protokolom – savjeti i praksa

Usvojite vještine i potrebna znanja za upravljanje protokolom s poznatim stručnjakom iz prakse, koji će prenijeti svoja iskustva i primjere, a uz aktivno sudjelovanje kroz postavljanje pitanja i...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Pravo na godišnji odmor i evidencija radnog vremena

Korištenje godišnjeg odmora, pravo na regres i organizacija radnog vremena – najavljene izmjene vođenja evidencije o radnom vremenu radnika

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Prestanak radnog odnosa u javnom sektoru s naglaskom na radno-porezni aspekt

Postupak vođenja prestanka ugovora o radu u javnom sektoru može biti kompliciran, dugotrajan i zahtjevan, bilo da se radi o postupku redovitog ili izvanrednog otkaza ugovora o radu, kao i niz obveza...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Prijevoz opasnih tvari kroz ADR propise – primjena i praksa

Primjena propisa vezanih za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Mjesto: Zagrebdetaljnije