Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Pripreme za uvođenje eura – upute, smjernice i pojašnjenja

Mjesto održavanja:

Zagreb

Sve što trebate znati i kako se pripremiti za uvođenje eura – obveze i pravila

Termin održavanja:
Zagreb, 2. rujan 2022. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 13,30 sati

Predavači:
» Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija i članica Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe
» Branka Augustinović, načelnica Sektora za zaštitu prava potrošača Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, članica Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača i Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Prijava na seminar

Sve što trebate znati i kako se pripremiti za uvođenje eura - obveze i pravila

Uvođenje eura

Glavne odrednice postupka uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj sadržane su u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), koji donosi pravila za uvođenje eura (potrebne zakonske prilagodbe odnose se na sve poduzetnike i tijela javne vlasti), a Zakon između ostalog:

 • utvrđuje način i rok zamjene gotovog novca;
 • utvrđuje pravila za preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti;
 • utvrđuje trajanje prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro;
 • sadrži mjere za zaštitu potrošača, posebice, obvezu dvojnog iskazivanja i način praćenja primjene te obveze;
 • sadrži odredbe o načelu pravnih instrumenata prema kojemu će postojeći ugovori i drugi pravni instrumenti u kojima se navodi pozivanje na kunu i dalje vrijediti;
 • utvrđuje se način nadzora poštivanja obveznog dvojnog iskazivanja i pravilnog preračunavanja, uključujući ovlasti nadležnih tijela za nadzor;
 • utvrđuje detalje o izuzećima za dvojni optjecaj (primjerice, bezgotovinski platni promet, uređaji za automatsku naplatu, bankomati s opcijom pologa novca, pružatelji usluga javnog prijevoza).

Na seminaru vas očekuju odgovori na ova i druga pitanja: koja su osnovna pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, kada postoje iznimke, tko su obveznici primjene dvojnog iskazivanja, koja su pravila kod preračunavanja visine plaća i drugih naknada, što trebate promijeniti u poslovanju i kako prilagoditi poslovne procese?


Dvojno iskazivanje cijena

Obveza dvojnog iskazivanja cijena mjera je za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena, a odnosit će se na sve poduzetnike, uključujući banke, tijela državne uprave i tijela iz javnog sektora.

Osim na stavke potrošnje, kao što su računi u trgovinama, računi za komunalne usluge, cjenici i katalozi, dvojno iskazivanje primjenjivat će se i na primanjima građana (npr. izvješća o isplati plaća, mirovina ili socijalnih naknada, izvješća o stanju bankovnih računa, izvješća o vrijednosti udjela u investicijskim ili mirovinskim fondovima). Potvrde koje generiraju POS uređaji neće morati prikazivati iznose u objema valutama jer će poduzeća te informacije biti dužna prikazivati na glavnom računu.

Sva poduzeća iz privatnog i javnog sektora morat će se pridržavati novih pravila i obveza koje će nametnuti proces uvođenja eura.


Sa stručnim suradnicima iz prakse koji su uključeni u proces uvođenja eura, pripremili smo seminar s konkretnim, sažetim i jasnim uputama i pojašnjenjima - postavite pitanja stručnjacima, pripremite se i prilagodite svoje poslovanje na vrijeme te razriješite dileme i dvojbe prije nego što euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj.


Program seminara:

Zakonski okvir, Ana Zorić (od 9.00 do 11.00 sati)

 • Novi Zakon o uvođenju eura - pregled najvažnijih odredbi za gospodarstvo (obveze za poduzetnike i tijela javne vlasti)
 • Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena
 • Zamjena novca hrvatske kune za novac eura - priprema i obveze
 • Osnovna pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja uz osvrt na iznimke
 • Osnovna pravila i obveznici primjene dvojnog iskazivanja
 • Preračunavanje visine plaća i drugih naknada - pravila i upute
 • Proračuni i financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi
 • Pitanja i odgovori sudionika 

Konkretne prilagodbe gospodarstva, Branka Augustinović (od 11.30 do 13.30 sati)

 • Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom - obrazloženja, upute i potrebne aktivnosti
 • Obvezno dvojno iskazivanje i pravila postupanja
 • Mjere za zaštitu potrošača od neopravdanog podizanja cijena (informiranje potrošača, dvojno iskazivanje cijena na računu)
 • Informiranje i osposobljavanje radnika, dvojno iskazivanje na obračunskim platnim listama
 • Način dvojnog iskazivanja cijena u poslovnim prostorijama, online trgovini, izvan poslovnih prostorija i putem telefona
 • Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti
 • Pitanja i odgovori sudionika
Više info i kako se prijaviti saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...