Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Plaća i materijalna prava u javnim i državnim službama

Mjesto održavanja:

Zagreb

Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu.

Termin održavanja:

Zagreb, 9. veljače 2024. (petak), Hotel International, Miramarska Cesta 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:

125,00 € (100,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 112,50 € (90,00 € + PDV).

Pravni aspekti kod isplate i obračuna plaće te materijalnih prava – što donosi novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu.

U Narodnim novinama broj 155/23 objavljen je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Zakon o plaćama), kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama (načela sustava plaća, plaća i dodaci na plaću, platna ljestvica i platni razredi, promicanje u plaći na temelju ocjene učinkovitosti rada, nagrađivanje službenika i namještenika za ostvarene radne rezultate, i dr.), a primjenjuju se na službenike i namještenike u državnoj službi i javnim službama.

Prema članku 90. Zakona o radu, poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjemu od iznosa određena kolektivnim ugovorom.

Plaća službenika i namještenika sastoji se od osnovne plaće i dodataka na osnovnu plaću.


 • Što čini osnovnu plaću?
 • Koji su mogući dodaci na osnovnu plaću?
 • Koji su uvjeti za nagrađivanje za ostvarene radne rezultate?
 • Primjenjuje li se Temeljni kolektivni ugovor (TKU) na poslodavce (javne ustanove) koji nisu potpisnici ugovora?
 • Primjenjuje li se na sve radnike u ustanovi TKU ili ne?
 • Kojim aktom utvrditi materijalna prava?
 • Kako ostvariti novčanu pomoć?
 • Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla?
 • Kako izračunati radni staž za isplatu jubilarne nagrade?
 • Koji su uvjeti za utvrđivanje visine otpremnine?

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

– saznati koje su najvažnije novine Zakona o plaćama (novi sustav plaća i određivanje osnovne plaće u javnom sektoru, vrednovanje radnih mjesta),

– što određuje novi Zakon o plaćama, a što kolektivni ugovori,

– utvrditi pravnu osnovu za određivanje plaće,

– saznati koja su materijalna i druga novčana prava službenika i namještenika,

– sve o isplatama troškova prijevoza na posao i s posla,

– doznati kako pravno urediti jednokratna materijalna prava,

– dobiti sva saznanja o pravnom položaju otpremnine,

– postaviti konkretna pitanja predavaču i razmijeniti iskustva s kolegama.


Zbog određenih dvojbi i nejasnoća u praksi na koji način utvrditi plaću i pojedina prava i kako ih regulirati, odgovore i rješenja donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse.

Na seminaru saznajte sve o utvrđivanju plaće i materijalnim pravima koja ostvaruju državni i javni službenici i namještenici temeljem novog Zakona o plaćama i kolektivnih ugovora.


Program seminara:

 • Pravni izvori za uređenje plaća i materijalnih prava
 • Pravo na plaću, osnovna plaća i što čini osnovnu plaću
 • Vrednovanje radnih mjesta i klasifikacija prema novom sustavu plaća
 • Plaće zatečenih službenika i namještenika; prijelazno razdoblje
 • Dodaci na osnovnu plaću (dodatak za učinkovitost rada, dodatak za rad u izvanrednim radnim okolnostima, dodaci za različite oblike organizacije rada)
 • Prekovremeni rad i pravo na dodatak
 • Novčana nagrada za radne rezultate (bonus)
 • Pravo na novčanu pomoć
 • Prekovremeni rad i pravo na dodatak
 • Pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana
 • Pravo na regres i prigodne nagrade
 • Pravo na jubilarnu nagradu i ostvarene rezultate rada
 • Porezni tretman prigodnih i jubilarnih nagrada
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu
 • Troškovi javnog prijevoza za dolazak i povratak s posla
 • Naknada za troškove na službenom putovanju
 • Dodatak za rad na terenu i naknada za odvojeni život
 • Uređivanje prava kolektivnim ugovorom
 • Odnos novih propisa o sustava plaća i kolektivnih ugovora
 • Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
 • Pitanja i odgovori sudionika
Više info i prijava na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...