Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Mjesto održavanja:

Zagreb

Poslodavac i radnik se moraju stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, a kako bi bili upoznati sa zakonskom regulativom i rješenjima iz prakse, odnosno mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Termin održavanja:

Zagreb, 17. veljače 2023. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» Krešimir Petlić, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak zaštite na radu

Kotizacija:

112,81 € / 850,00 kn (90,25 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 103,53 € / 780,00 kn (82,82 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Zakonske obveze i važnost stručnog usavršavanja
u području sigurnosti i zdravlja na radu

Najvažnije pitanje za poslodavce jesu njihove obveze, odgovornosti, ali i prava koja proizlaze iz zakonskih odredbi kod provedbe zaštite na radu.

Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, a u skladu s općim propisom o radu, pravilnikom ili drugim aktom utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu te radu po učinku u određenom vremenu, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom pažnjom te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu te surađivati s poslodavcem u rješavanju svih pitanja zaštite na radu.


Na seminaru saznajte:

 • koje su obveze poslodavca kod provođenja mjera zaštite na radu,
 • kako ispunjavati obveze i provesti mjere zaštite na radu bez obzira na veličinu i djelatnost tvrtke,
 • na koji se način provode preventivne mjere zaštite na radu,
 • kada raditi reviziju, izmjenu ili dopunu procjene rizika,
 • koja je uloga radnika u sustavu zaštite na radu i koje su njegove obveze,
 • koje su obveze poslodavca prema zakonu u slučaju kada radnik radi za poslodavca od kuće,
 • mora li radnik koji je na stručnom osposobljavanju biti osposobljen za rad na siguran način,
 • i druga pitanja vezana iz zaštite na radu.

Poslodavac i radnik se moraju stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, a kako bi bili upoznati sa zakonskom regulativom i rješenjima iz prakse, odnosno mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.


Program seminara:

 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca
 • Prava i obveze radnika kod provođenja mjera zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika i povjerenik radnika za zaštitu na radu
 • Organiziranje i provedba zaštite na radu
 • Obavljanje poslova zaštite na radu
 • Zaštita na radu na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)
 • Obveze poslodavaca u vezi s pružanjem prve pomoći
 • Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola
 • Postupak procjene rizika na radnom mjestu
 • Opasnosti, štetnosti i napori na radnom mjestu
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja u radnom okolišu
 • Zaštita na radu kod rada s računalom
 • Osobna zaštitna oprema
 • Postupak upućivanja na liječnički pregled (periodični i izvanredni)
 • Ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom
 • Opće sigurnosne mjere za opasne tvari
 • Pitanja i odgovori sudionika

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...