Tečaj

Upravljanje ljudskim potencijalima

Cjelokupan pregled funkcije upravljanje ljudskim potencijalima: traženje zaposlenika, naknade, trening i razvoj, razvoj i implementacija strategije ljudskih potencijala, upravljanje i iniciranje promjena.

detaljnije

Tečaj

Manageri u usponu

Uloga i svrha managera, osnove odgovornosti i kompetencije managera, manageirati sebe i svoje vrijeme, upravljanje ljudima i motivirati ih, upravljanje radnom uspješnošću.

detaljnije

Tečaj

Alati za vodstvo

Upoznavanje različitih stilova vodstva, pronalazak svog stila i kako on djeluje na tim.

detaljnije

Tečaj

Alati za vođenje projekata

Učinkovita priprema i kontrola projekta, alati za vođenje projekata, komunikacija unutar i izvan tima, kontrola potencijalnih problema i kompletiranje projekta.

detaljnije

Tečaj

Slikovito prezentiranje

Koncipiranje učinkovite, strukturirane i zanimljive prezentacije prilagođene auditoriju. Kako s pitanjima i tremom. Razvoj vlastitog stila prezentiranja i sigurnosti.

detaljnije

Tečaj

Balans poslovnog i privatnog vremena

Učinkovito postavljanje i ostvarivanje ciljeva, tehnike definiranja prioriteta, kako sa "žderačima" vremena, povećanje osobne učinkovitosti, konstruktivno delegiranje, kako cijeniti svoje vrijeme, da bi ga drugi cijenili.

detaljnije

Tečaj

Poslovni bonton

Poslovni bonton u profesionalnoj komunikaciji usmenoj (na telefonu, sastanci, jedan na jedan) i pisanoj (e-mailovi, dopisi, zapisnici, programi i sl.)

detaljnije

Tečaj

Pregovaranje u svakodnevnom životu

Principi, modeli i tehnike pregovora, učinkovita priprema za pregovore, postavljanje ciljeva i odabir najboljeg pristupa. Proces i faze pregovora. Utjecanje na drugu stranu. Razumijevanje stanovišta "druge strane" u pregovorima, motiva i kočnica.

detaljnije

Tečaj

Vođenje timova

Pravila i strukture u timu, stvaranje zajedničke vizije i strategije tima. Kako od člana tima postati vođa tima.

detaljnije

Tečaj

Telefonski bonton

Vještine verbalne komunikacije na telefonu i telefonski bonton, selektiranje informacija, asertivno rješavanje teških situacija, upravljanje telefonskim razgovorom i aparaturom (telefon).

detaljnije