Tečaj

Konobar

Program osposobljavanja za osnovne poslove ugostiteljskog posluživanja - konobar.

detaljnije

Tečaj

Kuhar (osnovni poslovi)

Program osposobljavanja za osnovne poslove u kuharstvu - kuhar.

detaljnije

Tečaj

Pekar (osnovni poslovi)

Program osposobljavanja za osnovne poslove u pekarstvu.

detaljnije

Tečaj

Poslovna tajnica

Program osposobljavanja za poslovnu tajnicu.

detaljnije

Tečaj

Poslovođa brigadir KZ

Program osposobljavanja za poslovođu brigadira KZ.

detaljnije

Tečaj

Priprematelj pizza

Program osposobljavanja za priprematelja pizza.

detaljnije

Tečaj

Napredni tečaj za računovođe

Napredni tečaj za računovođe: napredni tečaj usavršavanja za poslove računovođa odnosno budućih voditelja računovodstva.

detaljnije

Tečaj

Financijsko izvješčivanje

Napredno instruktivni tečaj usvršavanja za ekonomsko-analitičke poslove, u skladu s čl. 250 i 431 ZTD.

detaljnije

Tečaj

Menadžer u malom poduzeću

Cilj ovog programa je da usavrši polaznike na obavljanju menadžerskih poslova u malom poduzetništvu.

detaljnije

Tečaj

Poslovna tajnica/tajnik

Cilj ovog programa je da usavrši polaznike na obavljanju složenijih zadataka u birotehničkim i administrativnim poslovima.

detaljnije