Tečaj

Engleski jezik

Ukoliko i Vi smatrate da kvalitetna komunikacija predstavlja pravi put ka postizanju uspjeha nalazite se na pravome mjestu.

detaljnije

Tečaj

Njemački jezik

Ukoliko i Vi smatrate da kvalitetna komunikacija predstavlja pravi put ka postizanju uspjeha nalazite se na pravome mjestu.

detaljnije

Tečaj

Ruski jezik

Ukoliko i Vi smatrate da kvalitetna komunikacija predstavlja pravi put ka postizanju uspjeha nalazite se na pravome mjestu.

detaljnije

Tečaj

Japanski jezik

Ukoliko i Vi smatrate da kvalitetna komunikacija predstavlja pravi put ka postizanju uspjeha nalazite se na pravome mjestu.

detaljnije

Tečaj

Portugalski jezik

Ukoliko i Vi smatrate da kvalitetna komunikacija predstavlja pravi put ka postizanju uspjeha nalazite se na pravome mjestu.

detaljnije

Tečaj

Pripreme za polaganje međunarodnih ispita o znanju jezika

U školi stranih jezika Latina moguće je upisati slijedeće pripremne tečajeve za polaganje međunarodnih ispita o znanju jezika:

detaljnije

Tečaj

Engleski za turizam i hotelski management

Engleski je, kao što svi znamo, internacionalna lingua franca, a Hrvatska kao jedna od najvažnijih turističkih destinacija na Mediteranu ima veliku potrebu za školovanim turističkim kadrom koji se služi stranim jezicima, poglavito engleskim kojeg...

detaljnije

Tečaj

Konverzacijski tečaj talijanskog jezika

Za ovu vrstu tečajeva, podrazumijeva se, da već dosta dobro vladate gramatikom i željeli biste svoje postojeće znanje upotpuniti upravo na način da komunicirate na stranom jeziku i bavite se temama koje se tiču vašeg interesa.

detaljnije

Tečaj

Intenzivni dvotjedni tečajevi

Intenzivni tečajevi namijenjeni su za polaznike koji bi u kratkom vremenskom periodu htjeli savladati osnove nekog jezika, uložiti u osobnu edukaciju, pripremiti se za nadolazeće poslove u kojima je znanje jezika neophodno ili jednostavno provesti...

detaljnije

Tečaj

Individualni tečajevi stranih jezika

Ovaj tečaj je idealan izbor ukoliko ste previše zaokupljeni poslovnim obavezama ili putovanjima, te želite svoje termine za nastavu, program i dinamiku rada prilagoditi isključivo sebi.

detaljnije