Tečaj

Strani jezici za odrasle i mladež

Cilj programa je da polaznici tečaja postaju efektivni učenici, te da kroz sustavni razvoj sve četiri jezične vještine postanu kompetentni govornici stranih jezika

detaljnije

Tečaj

Pripreme za ispite stranih jezika međunarodno priznatih certifikata

Nakon polaganja ovih ispita polaznici dobivaju međunarodno priznatu diplomu

detaljnije

Tečaj

Cambridge ESOL ispiti

Cambridge ESOL ispiti izrađeni su prema standardima Vijeća Europe i ALTE-a (Association of Language Testers in Europe), europskog udruženja za izradu testova iz stranih jezika

detaljnije

Tečaj

IELTS ispit

IELTS ispit iz engleskog jezika za studij u Velikoj Britaniji i SAD-u

detaljnije

Tečaj

Distance Learning Examinations

Mnoga britanska sveučilšta i poslovne škole nude eksterne programe – Distance Learning

detaljnije

Tečaj

Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test – TKT

TKT testira znanje o podučavanju engleskog kao stranog jezika

detaljnije

Tečaj

ILEC – International Legal English Certificate

ILEC je ispit iz engleskog za pravnike i pravnu profesiju.

detaljnije

Tečaj

ICFE – International Certificate in Financial English

ICFE je ispit iz engleskog za sve koji se bave financijama i računovodstvom.

detaljnije

Tečaj

Engleski jezik za odrasle

Ovaj tečaj pohađaju odrasli ljudi koji, uglavnom, žele obnoviti znanje engleskog jezika stečeno u osnovnoj ili srednjoj školi.

detaljnije

Tečaj

Konverzacijski engleski jezik

Predstavlja nadgradnju svim spomenutim stupnjevima i polaze ga samo polaznici koji su u potpunosti ovladali svu gramatiku i vokabular predviđen za zahtjevan gimnazijski program.

detaljnije