Kontakt podaci

Latina

Latina
Ulica kneza Branimira 25
10000 Zagreb

Tel: 091 5035 525
Fax: 01 4572 877

E-mail: [email protected]
Web: www.latina.hr

O ustanovi

Pripreme za polaganje međunarodnih ispita o znanju jezika

Mjesto održavanja:

Centar, Ulica kneza Branimira 25 (pored Branimir centra)

U školi stranih jezika Latina moguće je upisati slijedeće pripremne tečajeve za polaganje međunarodnih ispita o znanju jezika:

TOEFL - Test of English as a Foreign Language vidi detaljnije

FCE - First Certificate in English vidi detaljnije

CAE - Certificate in Advanced English vidi detaljnije

CPE - Certificate in Proficiency in English vidi detaljnije

ILEC - International Legal English Certificate vidi detaljnije

DELE - Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera vidi detaljnije

CILS - Certificazione di lingua italiana come lingua straniera vidi detaljnije

Ovi tečajevi se sastoje od 60 školskih sati i zahtjeva visok stupanj znanja određenog jezika. Naši profesori upućeni su u koncept navedenih ispita i kompleksnost istih, te shodno time, za naše polaznike organiziramo pripremne tečajeve, gdje dobivaju uvid u potreban kompletan sadržaj ispita koji žele polagati.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language
se koristi za evaluaciju znanja engleskog jezika osoba kojima engleski nije materinji jezik. Potreban je za upis na studij u SAD-u, kao i za upis na mnoge međunarodne programe studija, a široko je prihvaćen i na europskim institucijama visokog obrazovanja.

TOEFL iBT se polaže na kompjuteru u administracijskom centru putem Internetske veze.

Test se sastoji od četiri dijela:
- Reading
- Listening
- Speaking
- Writing

Za Listenig i Speaking dio testa koriste se slušalice s integriranim mikrofonom. Test traje otprilike 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta.

Detaljniji pregled pripreme kroz dijelove testa:
slušanje (Listening) - upoznavanje s vještinama i strategijama za uspješno rješavanje zadataka u dijelu testa koji se odnosi na slušanje, uz korištenje originalnih materijala snimljenih na CD-u
čitanje (Reading) - temeljita priprema za uspješan pristup tekstovima tipičnim za TOEFL iBT, vježbanje svih vrsta pitanja u ovom dijelu testa
pisanje (Writing) - upute, vježbanje i personaliziran pristup evaluaciji eseja, upoznavanje s korisnim vokabularom i gramatičkim strukturama odnosno pravilnom organizacijom teksta potrebnom za dobar rezultat u ovom dijelu testa
govor (Speaking) - usavršavanje govornog engleskog jezika kako bi se zadacima u ovom dijelu testa pristupilo što učinkovitije, jasnije i uspješnije. Organiziranje usmenog odgovora u jezičnom i sadržajnom smislu.

Također se uči učinkovito vođenje bilješki u dijelovima testa koji se odnose na slušanje, govor i pisanje.

FCE - First Certificate in English
je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Savjeta Europe nosi oznaku B2. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom Velike Britanije, kao i svuda u svijetu. Ovaj ispit se često polaže nakon 500 do 600 sati aktivnog učenja.

Format ispita
Prvi dio - Čitanje (60 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije književne tekstove, kao i one koji to nisu, članke iz novina i časopisa.

Drugi dio - Pisanje (80 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost kandidata da sastavi kratku priču, pismo, članak ili izvještaj na različite zadate teme.

Treći dio - Engleski u praksi (45 minuta)
Ovaj dio ispita sadrži zadatke kojima se procjenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika.

Četvrti dio - Slušanje (40 min.)
Ovaj dio ispita zahtijeva da polaznik shvati značenje odslušanog teksta koji može uključivati vijesti, programe, govore, priče, anegdote i javna saopštenja.

Peti dio - Govor (14 minuta)
Ovaj dio ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procjenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.

Rezultati
Svaki dio ispita nosi 20% od ukupne ocjene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat s jednom od tri ocjene A, B ili C). Znanje kadidata koji postignu ocjene D ili E smatra se neodgovarajućim za standarde FCE ispita.

CAE - Certificate in Advanced English
je prvi od dva najviša nivoa Cambridge ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Savjeta Evrope nosi oznaku C1. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se samouvjereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svijetu, uključujući i poslodavce.

Format ispita
Prvi dio - Čitanje (75 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije književne tekstove, kao i one koji to nisu, članke iz novina i časopisa.

Drugi dio - Pisanje (90 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izvještaja na najrazličitije zadate teme.

Treći dio - Engleski u praksi (60 minuta)
Ovaj dio ispita sadrži zadatke kojima se procjenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika.

Četvrti dio - Slušanje (45 minuta)
Ovaj dio ispita zahtijeva da polaznik shvati značenje odslušanog teksta koji može uključivati predavanja, radio emisije, govore i diskusije.

Peti dio - Govor (15 minuta)
Ovaj dio ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procjenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.

Rezultati
Svaki dio ispita nosi 20% od ukupne ocjene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat s jednom od tri ocjene (A, B ili C). Znanje kadidata koji postignu ocjene D ili E smatra se neodgovarajućim za standarde CAE ispita.

CPE - Certificate in Proficiency in English
najviši je nivo Cambridge ispita engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Savjeta Evrope nosi oznaku C2. Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. CPE je certifikat koji priznaju skoro svi fakulteti i koledži u Velikoj Britaniji, a i mnogi drugi širom svijeta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kolegija visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju ovaj certifikat.

Format ispita
Prvi dio - Čitanje (90 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost polaznika da razumije tekstove iz raznolikih izvora počev od novinskih članaka do književnih dela. Od polaznika se očekuje da razumije strukturu i detalje teksta kao i da shvati iskazano mišljenje, gledište ili razvoj ideja.

Drugi dio - Pisanje (120 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izvještaja ( 300-350 riječi) upućenih određenom čitaocu na različite zadate teme.

Treći dio - Engleski u praksi (90 minuta)
Ovaj dio ispita procjenjuje poznavanje strukture rečenice i teksta engleskog jezika, a od polaznika se očekuje da popuni praznine u tekstu, ispravi greške, formira riječi i primijeni odgovarajući registar. Takođe, ovaj dio ispita ima i pismeni dio gdje kandidat ima zadatak da napiše rezime.

Četvrti dio - Slušanje (40 minuta)
Ovaj dio ispita od polaznika zahtijeva da shvati značenje odslušanog teksta, da izvuče detaljne informacije kao i da razumije mišljenja i stavove govornika.

Peti dio - Govor (15 minuta)
Ovaj dio ispita vodi iskusan ispitivač, a od polaznika se očekuje da aktivno učestvuje u razgovoru. U formi je intervjua u kome se kroz diskusiju u kontekstu neke situacije procjenjuju vještine komunikacije polaznika.

Rezultati
Svaki dio ispita nosi 20% od ukupne ocjene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat s jednom od tri ocjene (A, B ili C). Znanje kadidata koji postignu ocjene D ili E smatra se neodgovarajućim za standarde CPE ispita.

ILEC - International Legal English Certificate
polaganje tog certifikata bit će Vam od izuzetne koristi kada se naša zemlja priključi Europskoj Uniji, budući da je on međunarodno priznat u cijelom svijetu i doživotno je valjan je prvi međunarodno priznati ispit za pravnike i pravne eksperte. Na ljestvici ZEROJ-a nalazi se na razini B2-C1.

Ispit pokriva sve četiri jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Provjerava se stupanj razumijevanja govornog i pisanog jezika na temelju realističnih tonskih zapisa i tekstualnih materijala.

Čitanje - 1h 15min
Dio ispita koji provjerava razumijevanje putem čitanja sadrži niz raznih tekstova: članke ugovora, korporacijske temeljne dokumente, statute, pravilnike, pravna mišljenja.

Pisanje - 1h 15min
Pismeni dio ispita sastoji se od raznih zadataka, npr. pisanje formalnog pisma, memoranduma, prijedloga, osvrta, a sve u kontekstu pravničke struke.

Slušanje - 40min
Dio ispita koji provjerava razumijevanje slušanjem sastoji se od prezentacija, kratkih predavanja, rasprava i intervjua.

Usmeni - 16min
Usmeni dio ispita provjerava kandidatovu fluentnost u raznim kontekstima pravničke struke.

ILEC ispiti održavaju se u našoj zemlji dva puta godišnje, u svibnju i listopadu.

Datumi održavanja ispita i cijena za 2010. godinu su:
16. svibnja /14. listopada

Osigurajte svoje mjesto na pripremnom seminaru u Latini, pristupite ispitu i osigurajte svoje mjesto na međunarodnom tržištu rada.

DELE - Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera

DELE je službena potvrda stupnja tečnosti španjolskog jezika koju izdaje i priznaje Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Kraljevine Španjolske.

Instituto Cervantes je zadužen za organiziranje ispita, dok je Sveučilište u Salamanci zaduženo za pripremu, ispravak i konačnu evaluaciju svih testova.

DELE ispiti podijeljeni ovisno o razini znanja stranog jezika:

Diploma de Espanol (Početna razina - B1)
Srednja razina znanja jezika
Dokaz je o znanju jezika dovoljnom za osnovnu uporabu i snalaženje.

Diploma de Espanol (Srednja razina - B2)
Visoka srednja razina znanja jezika
Dokaz je o neophodnom znanju jezika za snalaženje u svakodnevnim situacijama koje ne zahtijevaju specijaliziranu terminologiju.

Diploma de Espanol (Najviša razina - C2)
Najviša razina znanja jezika
Dokaz je naprednog znanja jezika koje omogućuje komunikaciju u svim situacijama te znanje širokog pektra riječi i kulturne pozadine.

Naši će vas stručni profesori pripremiti za ispite koji vas vode k ostvarivanju Vašeg novog životnog puta.

CILS - Certificazione di lingua italiana come lingua straniera
Cils je certifikat kojim se dokaziuje sposobnost izrazavanja i komuniciranja na talijanskom kao stranom jeziku.

Stupnjevi CILS
Postoje cetiri stupnja: PRVI, DRUGI, TRECI I CETVRTI koji oznacavaju stupnjeve kompetencije u izrazavanju na talijanskom, po kriterijima koji su odredjeni dokumentom Vijeca Europe, Modern languages: Learning, Teaching, Assessment.
A Common European Framework of Reference (1996).
Za dobivanje certifikta za jedan od stupnjeva potrebno je uspjesno poloziti ispit koji se sastoji od 5 djelova: slušanje, razumijevanje teksta, analiza strukture komunikacije, pismeni i usmeni dio.

Kome su namijenjeni?
Namijenjeni su strancima i Talijanima koji prebivaju u inozemstvu.
Za polaganje ispita nije potrebno imati poseban strucni naziv, niti je potrebno položiti ispit CILS za predhodni stupanj. Ispiti CILS nisu vezani za nikakve posebne tecajeve talijanskog jezika.

Komu su korisni?
CILS koristi onima koji uce talijanski, koji se moraju sluziti talijanskim jezikom u poslu i onima koji zele znati u kojoj mjeri poznaju talijanski jezik. Certifikati CILS potvrdjuju stupanj komunikacijske sposobnosti koju zahtjevaju različite situacije. Upotrebljivost certifikata svakog stupnja za strance je odredjena dokumentom Ministarstva vanjskih poslova - Sistema coordinato delle Certificazioni dell'italiano per Stranieri, Roma, 1998.

Dakle,
CILS prvog i drugog stupnja garantiraju samostalnu sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama.
CILS drugog stupnja je, takodjer, dokument kojim se dokazuje nivo poznavanja talijanskog potreban za upisivanje za fakultet u Italiji tj. osobe koje imaju taj dokument ne polazu ispit iz poznavanja talijanskog jezika i kulture.
CILS treceg stupnja svjedoci o sposobnosti komuniciranja u svakodnevnim situacijama ali i u sluzbenim odnosima s tal. institucijama i poslu.
CILS cetvrtog stupnja dokazuje sposobnost komuniciranja na talijanskom koju bi trebao imati stranac koji zeli koristiti talijanski na profesionalnom podrucju (npr. za poducavanje talijanskog kao drugog jezika).
Mnoge talijanske tvrtke u inozemstvu, tvrtke koje zele zaposliti stranca ili strane tvrtke koje imaju trgovacke odnose sa Italijom, traze od svojih zaposlenika jednu od svjedodzaba CILS, zavisno o vrsti posla kojom se bave.

ISPITI I OCJENJIVANJE
Svi se ispiti izradjuju i ocjenjuju kod Centro Certificazione dell'Univetsita per Stranieri di Siena na osnovi europskih parametara odredjenih dokumentom Vijeca Europe. Svaka vjestina nosi najvise 20 bodova. Za uspjesno polozen ispit potrebno je imati najmanje 11 bodova iz svakog od 5 dijelova ispita. Dakle, najveci broj bodova je 100 a najmanji 55.
Ako kandidat ne polozi samo neke od 5 disciplina, iduci put moze polagati samo te discipline u kojima nije postignuo zeljeni rezultat i konacni broj bodova se izracunava na kraju. Polozeni dijelovi ispita vrijede jednu godinu od prvog polaganja.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...