Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Web dizajn

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za WEB dizajnera.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/I-602-07/03-01/98
Ur. broj: 533-02-02-02/5-04-6 od 18. siječnja 2004.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Predmet
Nastavnih sati
1.
UVOD U WEB DIZAJN
4
2.
HTML
36
3.
PRIPREMA I OBRADA DIGITALNIH SLIKA
20
4.
ALATI ZA IZRADU WEB STRANICA
60
5.
VEKTORSKA GRAFIKA I ANIMACIJA
60
6.
PROCEDURALNI JEZICI
40
 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...