Tečaj

Web dizajn

Usavršavanje za WEB dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

Kurikulum web dizajna sastoji se od 6 online tečajeva ukupnog trajanja 72 školska sata predavanja raspoređenih u 9 tjedana. Uz pristup online predavanjima uživo, dobit ćete pristup snimkama predavanja, a uz pojedine programe dostupni su vam...

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

U skladu sa potrebama na tržištu i popularnošću Interneta pred nama se javljaju nove mogućnosti komunikacije.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Cilj programa je osposobljava polaznika za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web stranice.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Program usavršavanja za Web dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

U suradnji s Učilištem Algebra, POU Samobor održava program usavršavanja za Web dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Cilj ovoga tečaja je usavršavanje polaznika za dizajniranje Internet stranica u programu Macromedia Dreamweaver.

detaljnije

Tečaj

WEB dizajner

Web je odavno postao nezaobilazan sastavni dio poslovanja i modernog načina komunikacije.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

Pojava i popularnost Interneta otvorila je nove mogućnosti komunikacije i osvajanja tržišta.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

Milijuni stranica koje već postoje čekaju na ponovo kreiranje ili redizajn.

detaljnije