Tečaj

Web dizajn

Usavršavanje za WEB dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

Kurikulum web dizajna sastoji se od 6 online tečajeva ukupnog trajanja 72 školska sata predavanja raspoređenih u 9 tjedana. Uz pristup online predavanjima uživo, dobit ćete pristup snimkama predavanja, a uz pojedine programe dostupni su vam...

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

U skladu sa potrebama na tržištu i popularnošću Interneta pred nama se javljaju nove mogućnosti komunikacije.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

U vremenu komunikacija i razmjene informacija osnovno je biti primijećen. Upotrebom računala izgradnja vizualnog identiteta poprima nove dimenzije i nude se nove kvalitativne mogućnosti.

detaljnije

Tečaj

AutoCAD Operater

Program je namijenjen polaznicima - početnicima koji žele naučiti raditi s PC računalima, te pomoću njih projektirati bilo u 2D ili 3D tehnici.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Cilj programa je osposobljava polaznika za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web stranice.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Program usavršavanja za Web dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

U suradnji s Učilištem Algebra, POU Samobor održava program usavršavanja za Web dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Autocad specijalist

Upoznavanje osnovnih načela CAD-a te potpuno savladavanje AUTOCAD-ovog sučelja.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Cilj ovoga tečaja je usavršavanje polaznika za dizajniranje Internet stranica u programu Macromedia Dreamweaver.

detaljnije