Kako do nas?

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
P.P. 573
10001 Zagreb


Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi