M.B. Seminar d.o.o.

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Poslodavac i radnik se moraju stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, a kako bi bili upoznati sa zakonskom regulativom i rješenjima iz prakse, odnosno mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Londonska škola za odnose s javnošću

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom kompletan je edukacijski program koji polaznicima daje znanja iz odnosa s javnošću i naglašava važnost struke u odnosu na druge discipline.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Edward Bernays

Odnosi s medijima i medijski treninzi

Odnosi s medijima i medijski treninzi je edukacija koja na sveobuhvatan način polaznicima daje uvid u načine izgradnje i održavanja kvalitetnih odnosa s medijima, medijsko pozicioniranje organizacije u...

detaljnije

Pučko otvoreno učilište Križevci

Operater na računalu

Cilj je stjecanje specifičnih znanja i vještina koje se mogu javljati na različitim radnim mjestima na kojima radnik koristi osobno računalo.

Trajanje: 130 nastavnih sati (oko 6 mjeseci)Mjesto: Križevcidetaljnije

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Osnove informacijske tehnologije

Europsku računalnu diplomu (ECDL) sačinjava set od sedam modula (ispitnih cjelina) koji obuhvaćaju najčešće korištene programe u svakodnevnom radu na računalu.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Narodno učilište

Osnovni poslovi u vinskoj industriji

Program osposobljavanja za osnovne poslove u vinskoj industriji.

Mjesto: Rijekadetaljnije

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Osnovni super tečaj informatike (5 ECDL modula)

Pučko otvoreno učilište Zagreb u svom okrilju još od 1986. godine ima Informatičku školu.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Edward Bernays

Osobni razvoj

Osobni razvoj je edukacija koja polaznicima omogućuje da unaprijede svoje osobne kompetecije, postanu asertivniji u svojim rekacijama i izgrade samopouzdanje te da razviju vlastiti stil i...

detaljnije

Invictus

Osposobljavanje vozača i osoba koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari - ADR

Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

RRiF Učilište za poduzetništvo

Osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova

Temeljem članka 13. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (Nar.nov., br. 112/00.) i čl. 54. Statuta, RRiF učilište za poduzetništvo, Zagreb, održava programe obrazovanja odraslih.

detaljnije