Kontakt podaci

Visoka poslovna škola Libertas

Visoka poslovna škola Libertas
Kennedyjev trg 6b
10 000 Zagreb

Tel: 01/2301-186, 01/2323-377
Fax: 01/2315-581

E-mail: [email protected]
Web: www.vps-libertas.hr

O ustanovi

Menadžment financija, bankarstva i osiguranja

Specijalistički diplomski stručni studij.

Trajanje: Dvije školske godine (četiri semestra)Mjesto: Zagrebdetaljnije

Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

Specijalistički diplomski (graduate) studij

Trajanje: Dvije školske godine (četiri semestra)Mjesto: Zagrebdetaljnije

Poslovna ekonomija

Prijediplomski stručni studij

Trajanje: Tri godine (šest semestara)Mjesto: Zagrebdetaljnije