Visoka poslovna škola Libertas

Visoka poslovna škola Libertas iz Zagreba svojim polaznicima nudi programe na dvije razine stručnih studija iz područja ekonomske struke:

  • prije-diplomski (undergraduate) trogodišnji stručni studij Poslovne ekonomije (čijim se uspješnim završetkom stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv „stručni prvostupnik / stručna prvostupnica – baccalaureus / baccalaurea poslovne ekonomije“)
  • specijalistički diplomski (graduate) stručni studiji (Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine i Menadžment financija, bankarstva i osiguranja) koji traju dvije godine i njihovim se završetkom stječe dodatnih 120 ECTS bodova.

Nastavni program prije diplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije omogućuje studentu stjecanje znanja, vještina i alata za obavljanje raznovrsnih poslova u svim područjima gospodarskog života.

Kada nakon završetka studija student pronađe željeni posao u trgovačkom društvu ili poduzeću koje se bavi proizvodnjom ili pružanjem usluga, znanje stečeno na Visokoj poslovnoj školi Libertas omogućit će mu upravljanje poslovnom logistikom i komercijalno-trgovačkim poslovanjem tvrtke kako u zemlji tako i u poslovanju s inozemstvom. Pored toga, student će na suvremen način naučiti voditi bankarske poslove u svim vrstama poslovnih banaka, štedionica, mjenjačnica... ili će pak moći voditi sve vrste poslova osiguranja i reosiguranja u osiguravajućim kućama.

Nadalje, student će završetkom studija na Visokoj poslovnoj školi Libertas svoju izvrsnost imati priliku pokazati u samostalnom kreiranju poslovnih projekata i njihovu upravljanju, moći će planirati i voditi financijsko poslovanje poduzeća, stvarati i na odgovarajući način analizirati financijska izvješća. Pored toga, student će otkriti tajne e-poslovanja. S uspjehom će pronalaziti i pravilno upotrebljavati poslovne informacije te voditi marketinško poslovanje tvrtke, uz umješno komuniciranje s partnerima iz poslovnog okruženja.

Na specijalističkim diplomskim stručnim studijima razvijaju se sposobnosti poslovnog odlučivanja na višim razinama. Svrha izvođenja tih programa je daljnje profesionalno usavršavanje i specijalizacija studenata koji su završili prije-diplomski (under graduate) studij te njihovo osposobljavanje za obavljanje rukovodnih funkcija u gospodarstvu.

Studijski programi koje Visoka poslovna škola Libertas organizira i izvodi u potpunosti udovoljavaju načelima Bolonjske deklaracije, uvjetima propisanima Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te kriterijima koje je propisalo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje.
Nastava se odvija u vlastitim prostorijama, u satnici koje je prilagođena potrebama i raspoloživom vremenu studenata. Studentima su na raspolaganju informatički kabinet opremljen s 50 računala i 8 moderno opremljenih i klimatiziranih dvorana raspoređenih na dvije etaže s više od 500 sjedećih mjesta. U ukupno 6 kabineta odvijaju se konzultacije nastavnika i studenata.

Sukladno obvezama proisteklima iz Bolonjske deklaracije Visoka poslovna škola Libertas u stalnoj je interakciji sa studentima. S ciljem razvijanja načela izvrsnosti, ali i razvijanja osjećaja da su nastavnici tu zbog studenata, a ne obrnuto, Visoka poslovna škola Libertas potiče svoje studente da kritički misle i izražavaju svoje stavove te ocjenjuju nastavnike i njihov rad.
Anonimno provedena anketa među studentima za nastavu održanu u zimskom semestru akademske godine 2006/07. pokazuje da na Libertasu djeluje niz nastavnika – vrhunskih stručnjaka koje studenti cijene ne samo zbog njihove stručnosti, već još više zbog strpljenja i strasti prema znanju koje prenose studentima.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Visoka poslovna škola Libertas

Visoka poslovna škola Libertas
Kennedyjev trg 6b
10 000 Zagreb

Tel: 01/2301-186, 01/2323-377
Fax: 01/2315-581

E-mail: [email protected]
Web: www.vps-libertas.hr

O ustanovi