Kontakt podaci

Logiko d.o.o.

Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb

Tel: 01 6602 557
Fax: 01 6602 557

E-mail: [email protected]
Web: www.poslovni-seminari.com

O ustanovi

5. Supply Chain konferencija – Dan moderne logistike (u organizaciji CSCA i Logiko)

Svjesni smo da je snaga lanca jednaka snazi najslabije karike. Da li znamo koja je najslabija karika u našem opskrbnom lancu...? - Da li znamo kakav lanac opskrbe želimo i trebamo? - Kako pojedini...

Trajanje: 21.04.2016 (10,00 do 16,00 h)Mjesto: Centardetaljnije

7 koraka do zaključene prodaje

Kroz vježbe, rad u grupama i interaktivne diskusije, polaznici će nakon ovog seminara biti u mogućnosti profesionalno se pripremiti i uspješno voditi prodajni razgovor u svakoj situaciji i sa svakim...

Trajanje: srijeda, 28.10.2014., od 11:00 do 17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Efikasno skladište i inventura

Seminar je namjenjen: Direktorima logistike te voditeljima skladišta, nabave i proizvodnje; Voditeljima skladišta (Warehouse Managerima), poslovođama; Svim tvrtkama koje žele unaprijediti učinkovitost u...

Trajanje: 13-14.11.2016 (9,00 - 16,00 h)Mjesto: Zagrebdetaljnije

Kako do EU novca za proizvodnju

Krajem ove godine očekuje se objava natječaja za povlačenje sredstava iz EU fondova za proizvodna MALA i SREDNJA PODUZEĆA (MSP) koja se bave proizvodnjom i prikupljanjem odnosno zbrinjavanjem otpada....

Trajanje: srijeda, 29.10.2014., od 11:00 do 17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Planiranje proizvodnje

Cilj ovog seminara je naučiti sve one koji se svakodnevno ili povremeno susreću s problematikom planiranja i upravljanja proizvodnjom, metodologiju planiranja poslovnih aktivnosti prema provjerenoj...

Trajanje: četvrtak, 30.10.2014., od 9:00 do 16:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Pregovarač cni pojas (Black Belt Negotiator)

Naši ciljevi se često preklapaju sa tuđim ciljevima i ako ih želimo postići pristupamo pregovorima. Alternativa pregovorima je rat – koji se ne preporuča niti u Umijeću ratovanja od Sun Tzua. Znam,...

Trajanje: 17-18.11.2016 (9,00 - 16,00 h)Mjesto: Centardetaljnije

Superforecasting – Planiranje za profesionalce

Rizik i nesigurnost se nalaze u temeljima forecastinga i predviđanja. Kažu da je zajedničko svim prognozama to da nijedna prognoza nije točna. Proces 'forecastinga' je vještina procjene u nepoznatim...

Trajanje: 25.- 26.02.2016 (9,00 - 16,00 h)Mjesto: Zagrebdetaljnije