Kontakt podaci

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture
Dalmatinska 12
10000 Zagreb

Tel: 01/4848-633
Fax: 01/4848-758

E-mail: [email protected]
Web: www.hztk.hr

O ustanovi

Elektroničke konstrukcije za amatere

Priručnik na 104 stranice velikog formata donosi mnogo uputa i shema za samogradnju raznih elektroničkih uređaja.

detaljnije

Inteligentni sustavi za poučavanje

Na dvjesto stranica teksta i 35 ilustracija autorica dr. se. Renata Marinković daje cjelovit pregled primjene računala, programa, umjetne inteligencije i eksportnih sustava poučavanja i samoučenja.

detaljnije

Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu

Pretisak prve tehničke knjige na hrvatskom jeziku "Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu" Marka Antuna Horvatovića koja je u Zagrebu objavljena 1804. godine, s pogovorom dr. se....

detaljnije

Mladi i bicikl - pouke, rekreacija, zabava

Priručnik za sigurno upravljanje biciklom.

detaljnije

Obrada drva i tehničko crtanje

Udžbenik za izbornu nastavu tehničke kulture u osnovnoj školi odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

detaljnije

Primanje amaterskih kratkih adiovalova

Priručnik doajena hrvatskog radioamaterizma prof. dr. se. Božo Metzger i poznatoga konstruktora Marijana Horna.

detaljnije

Programiranje robota

Priručnik "Programiranje robota" služi u redovitoj i izbornoj nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi za područje robotike.

detaljnije

Robotići "ABC tehnike"

Programi robotike postaju sve više sastavnim dijelom nastave tehničke kulture u osnovnim školama, a već su desetak godina najpopularnija djelatnost u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima...

detaljnije

Tehnička kultura u Hrvatskoj

U ovom originalnom djelu je autor Antun Petak (s 34 suradnika i 59 konsultanata) na 316 stranica prikazao početke, razvitak i rezultate djelatnosti organizacija tehničkih amatera-neprofesionalaca na...

detaljnije

Telegraf i telefon bez žice (T.B.Ž)

Pretisak knjige dr. se. Otona Kućere iz 1925. u izdanju Matice hrvatske - jedne od najboljih knjiga u Hrvatskoj koja popularizira prirodne znanosti i tehniku.

detaljnije