Hrvatska zajednica tehničke kulture - Informatička škola i ovlašteni testni centar za ECDL

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je nepolitička i neprofitna organizacija, najviše nacionalno nevladino tijelo tehničke kulture, samostalno i autonomno u djelovanju, čija je djelatnost od značenja za promicanje svekolike tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Zakona o tehničkoj kulturi zadaće su Hrvatske zajednice tehničke kulture da potiče i promiče svekoliku djelatnost tehničke kulture u Hrvatskoj, sudjeluje u utvrđivanju i ostvarivanju politike promicanja tehničke kulture u Hrvatskoj, predlaže program svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi, te sudjeluje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba tehničke kuture u Republici Hrvatskoj, usklađuje aktivnosti nacionalnih saveza i zajednica tehničke kulture, djeluje na promicanju stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbi o osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi.

Najvažniji akt ustroja Hrvatske zajednice tehničke kulture i djelovanja je Statut Hrvatske zajednice tehničke kulture (usvojen 14. siječnja 1998.)

Sadržaj, izgled i uporaba znaka, logotipa i zastave Hrvatske zajednice tehničke kulture regulirani su posebnom Odlukom Izvršnog odbora.

Financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi propisano je Pravilnikom o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (NN 60/94)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture (NN 31/94) regulira i način utvrđivanja programa za izvođenje djelatnosti tehničke kulture, stručnu spremu djelatnika koji obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi, te sadržaj i oblik uvjerenja o stručnoj osposobljenosti ili usavršavanju.

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (NN 1/94) propisuje dodjelu najviše nagrade u Republici Hrvatskoj za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi.

Hrvatska zajednica tehničke kulture udružuje 13 nacionalnih saveza tehničke kulture, 29 gradskih zajednica i 19 županijskih zajednica tehničke kulture, 2 središnja odbora (Središnji odbor klubova mladih tehničara i Središnji odbor učeničkog zadrugarstava) i Tehnički muzej u Zagrebu.

U Hrvatskoj zajednici tehničke kulture razvijena je nakladnička djelatnost, a informatičko opismenjivanje realizira se u Informatičkoj školi.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture
Dalmatinska 12
10000 Zagreb

Tel: 01/4848-633
Fax: 01/4848-758

E-mail: [email protected]
Web: www.hztk.hr

O ustanovi