Tečaj

Pripremni tečaj za GMAT (Graduate Management Admission Test)

Želite se upisati na neko od sveučilišta u inozemstvu? Jedan od važnijih koraka na tom putu je izvrstan rezultat na GMAT testu. Osim potpune pripreme, nudimo vam poseban popust od 10% za prijave polaganja ispita preko Zone znanja.

detaljnije

Tečaj

Pripremni tečaj za GRE (Graduate Record Examinations)

Želite se upisati na neko od sveučilišta u inozemstvu? Jedan od važnijih koraka na tom putu je izvrstan rezultat na GRE testu. Osim potpune pripreme, nudimo vam poseban popust od 10% za prijave polaganja ispita preko Zone znanja.

detaljnije

Tečaj

Uspješan pronalazak studija i prakse u stranoj zemlji

Odluka o pronalasku stručne prakse ili studija u inozemstvu velika je životna odluka. Samim time što odlazimo u nepoznato živjeti potpuno novi život neko vrijeme, može prerasti u dugoročniji ostanak u stranoj zemlji. Početak same akcije lagano se...

detaljnije

Tečaj

DNS International Teacher Training College

DNS International Teacher Training College offers a 3-year international bachelor programme that offers a teacher’s education. We combine theoretical knowledge with experiences and emphasise a learning-by-doing approach. Our aim is to train...

detaljnije