Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Uvođenje eura i izmjene Zakona o trgovačkim društvima od 1. siječnja 2023.

Mjesto održavanja:

Zagreb

U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja 2023. godine, gdje su određeni preduvjeti za preračunavanje temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, kao i novi minimalni iznosi temeljnog kapitala u eurima te minimalni nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela u eurima.

Termin održavanja:

Zagreb, 15. prosinac 2022. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,30 h (prijam od 9,00 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,30 – 13,00 sati

Predavači:

» Ivana Žepić, dipl. oec., načelnica Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost, Ministarstvo financija

» Damjan Saridžić, dipl. iur., voditelj Službe za opće propise građanskog materijalnog prava i sustav besplatne pravne pomoći, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Kotizacija:

800,00 kn / 106,18 € (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn / 95,56 € (576,00 kn + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Preračunavanje iznosa i usklađivanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar

Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima

U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja 2023. godine, gdje su određeni preduvjeti za preračunavanje temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, kao i novi minimalni iznosi temeljnog kapitala u eurima te minimalni nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela u eurima.

Obveze iz izmijenjenog Zakona o trgovačkog društva odnose se na dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i komanditna društva, koja su dužna temeljni kapital društva, nominalni iznos poslovnog udjela i sve poslovne udjele društva uskladiti s novom valutom (nije moguće iskazivanje temeljnog kapitala u euru prije nego što euro postane službena valuta).

Odluke o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi glavna skupština, odnosno skupština društva, a uprava društva dužna je u knjizi poslovnih udjela pri upisu svake promjene veličine udjela unijeti i broj glasova.

Osnovna pravila za preračunavanje i zaokruživanje uređena su Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji također sadrži opća pravila o preračunavanju temeljnog kapitala te nominalne vrijednosti nematerijaliziranih vlasničkih vrijednosnih papira i drugih iskaza sudjelovanja u temeljnom kapitalu.

Ako društva u propisanome roku ne podnesu zahtjev za upis promjene temeljnoga kapitala, smatra se da je prvog dana nakon isteka toga roka nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud upisati u sudski registar po službenoj dužnosti.


O pravilima u vezi s uvođenjem eura koja stupaju na snagu 1.1.2023. i pravilima za preračunavanje temeljnog kapitala prilikom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na seminaru sa stručnim suradnicima iz Ministarstva financija i Ministarstva pravosuđa i uprave – postavite pitanja stručnjacima, pripremite se i prilagodite potrebnu dokumentaciju na vrijeme.


Program seminara:

Pravila kod uvođenja eura, Ivana Žepić (od 9.30 do 11.00 sati)

 • Opća pravila u vezi s uvođenjem eura koja stupaju na snagu 1. siječnja 2023.
 • Bitne odrednice u procesu preračunavanja i zaokruživanja
 • Dvojni optjecaj i dvojno iskazivanje u 2023. godini
 • Preračunavanje novčanih sredstava na računu
 • Preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira
 • Provedba nadzora i predviđene sankcije
 • Primjeri, odgovori na postavljena pitanja sudionika 

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima, Damjan Saridžić (od 11.30 do 13.00 sati)

 • Temeljni kapital kod d.d., d.o.o., j.d.o.o. – pravila za usklađivanje iznosa
 • Preračunavanje tržišne vrijednosti dionica i postojećeg temeljnog kapitala
 • Rok za preračunavanje i odluke skupštine o usklađivanju
 • Povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala radi zaokruživanja
 • Najniži iznos temeljnog kapitala i poslovnih udjela i usklađivanje
 • Upis promjena i predviđeni troškovi
 • Primjeri, odgovori na postavljena pitanja sudionika

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...