Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Ustrojstvo vodnog redarstva i ovlasti vodnih redara

Mjesto održavanja:

Zagreb

Vodnokomunalni sektor – prava i obveze vodnih redara

Termin održavanja:

Zagreb, 12. travanj 2024. (petak), Hotel Central, Branimirova 3

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Vodnokomunalni sektor – prava i obveze vodnih redara

Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području suosnivanjem javnih isporučitelja vodnih usluga.

Vodno redarstvo mogu činiti djelatnici javnog isporučitelja, a djelokrug rada, ovlaštenja i način rada vodnog redarstva propisuje se odlukom o vodnom redarstvu.

Što kada javni isporučitelj vodnih usluga nema zaposlenog vodnog redara pa se prijave zbog toga dostavljaju na postupanje komunalnom redaru? Može li se vodno redarstvo ustrojiti unutar komunalnog redarstva?

Zakonom o vodnim uslugama (Narodne novine, br. 66/19) uvodi se nadzor vodnog redarstva koji je sastavni dio isporučitelja i nadzire krajnje korisnike vodnih usluga.

Vodni redar dodatno je ovlašten rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire, dok pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, nadziru javni isporučitelji vodnih usluga putem vodnih redara.

Ako Zakonom o vodnim uslugama nije drukčije uređeno, na postupanja vodnih redara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu te Zakon o općem upravnom postupku.

Kada vodni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s odlukom o komunalnom redu ili posebnim propisom.


Sudjelovanjem na seminaru, između ostalog, saznajte:

 • kako organizirati vodno redarstvo,
 • koje su obveze javnog isporučitelja,
 • što sadrži Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu,
 • koji je opseg poslova vodnih redara,
 • na koji način regulirati radnopravni status vodnih redara,
 • koja su prava radnika u slučaju preustroja radnih mjesta,
 • koje su ovlasti i obveze vodnih redara u upravnom postupku,
 • tko može biti stranka u upravnom postupku,
 • kako naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,
 • koje su pretpostavke za donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi?

Na postupanje vodnih redara primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, a vezano uz dostavu, sadržaj i izvršenje rješenja, žalbeni postupak te zastupanje stranke. Stranci se mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a rješenje koje se donosi prema Zakonu o općem upravnom postupku mora imati potpis i pečat s grbom RH.


Program seminara:

 • Zakonodavni okvir
 • Ustrojavanje vodnog redarstva
 • Obveze javnog isporučitelja i opći akti
 • Pravilnik o unutarnjem redu
 • Odluka o formiranju vodnih redara
 • Opseg poslova vodnih redara
 • Zapošljavanje vodnih redara i radnopravni status
 • Nadležnosti vodnih redara u obavljanju poslova
 • Ovlasti i postupanja vodnih redara
 • Propisi i segmenti komunalnog gospodarstva
 • Primjena upravnog postupka (zapisnici, rješenja, zaključi)
 • Sastavljanje optužnog prijedloga
 • Nadzor rada vodnih redara
 • Najčešće pogreške utvrđene inspekcijskim nadzorom
 • Pitanja i odgovori sudionika
Više info na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...