Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku

Mjesto održavanja:

Zagreb

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u pismohranama

Termin održavanja:

Zagreb, 10. veljače 2023. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» Martina Krivić Lekić, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru

Kotizacija:

102,86 € / 775,00 kn (82,29 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 92,91 € /700,00 kn (74,33 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u pismohranama

Arhivsko gradivo

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima tijela javne vlasti dužna su utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku, kao i osigurati pretvorbu arhivskoga gradiva koje je u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik.

Konačni prijedlog Zakona o službenoj iskaznici predlaže uvođenje službene iskaznice za zaposlenike državnih tijela u vidu elektroničke, odnosno digitalne kartice kao javne isprave, a za pristup svim bazama podataka i aplikacijama koje svakodnevno koriste za obavljanje poslova (informacijski sustavi trebali bi imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima).

Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, br. 105/20) detaljnije se uređuju sva pitanja oko uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnog gradiva te načina provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

Stvaratelji i posjednici gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti Popis cjelokupnog dokumentarnog gradiva, njegove ispravke i dopune jednom godišnje sa stanjem na zadnji dan prethodne godine, osim ako od strane nadležnog arhiva nije odobren dulji rok za dostavu podataka.


 • Koja je funkcija arhiva u javnoj upravi?
 • Koje su obveze stvaratelja arhivskog gradiva?
 • Koje su upute i procedure kod sređivanja gradiva u pismohranama?
 • Kako osigurati dostupnost informacija i dokumentacije?
 • Na koji način obraditi i zaštititi arhivsko gradivo?

Što su obvezni stvaratelji javnog dokumentarnog gradiva:

 • zaštititi, srediti i opisati gradivo koje posjeduju te osigurati prostor pismohrane i/ili informacijski sustav od neovlaštenog pristupa;
 • osigurati primjeren prostor za odlaganje i čuvanje gradiva;
 • utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog gradiva u digitalnom obliku te osigurati sigurnu pretvorbu arhivskog gradiva u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik;
 • omogućiti uvid u javno arhivsko gradivo strankama;
 • obavještavati nadležni arhiv o svim važnijim promjenama na gradivu.

Stvaratelji i posjednici gradiva dužni su izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom kojima se uređuju pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje gradiva, kao i pitanja o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama. S pravilima trebaju biti upoznati svi zaposlenici koji sudjeluju u obradi gradiva.


Na seminaru će polaznici biti upoznati s propisima i obvezama postupanja s dokumentarnim i arhivskim gradivom, postupcima i pravilima za digitalizaciju gradiva te dobiti upute i smjernice za primjenu u svakodnevnom poslovanju kroz primjere i rješenja iz prakse sa stručnjakom iz ovog područja.


Program seminara:

Zakonski okvir

  • arhivski i srodni propisi
  • obveze stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva

Postupanje s gradivom kod stvaratelja

  • izrada propisa
  • obrada i opis gradiva u pismohranama
  • odabir i vrednovanje
  • izlučivanje gradiva
  • zaštita i čuvanje gradiva
  • dostupnost gradiva koje sadrži osobne podatke

Evidencije u pismohranama

  • izrada evidencija i popisa
  • dostava popisa
  • primjeri popisa

Primopredaje gradiva arhivu

  • postupci, propisi i dokumentacija
  • rokovi čuvanja – izrada i primjena

Digitalno gradivo

  • upravljanje elektroničkim dokumentima
  • stvaranje i čuvanje gradiva digitalnog gradiva
  • pravila i postupak pretvorbe dokumentarnog i arhivskoga gradiva u digitalni oblik

Primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Detaljnije info i prijava na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...