Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Mjesto održavanja:

Zagreb

Putujete poslovno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, ili iz jedne strane države u drugu, ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države?

Termin održavanja:

Zagreb, 24. travanj 2024. (srijeda), Hotel Central, Ul. kneza Branimira 3

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija:

125,00 € (100,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 112,50 € (90,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Obračun dnevnica i isplata putnih naloga na primjerima iz prakse u 2024.

Službena putovanja

Putujete poslovno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, ili iz jedne strane države u drugu, ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države?

Za koju državu se obračunava dnevnica kada je radnik u jednom danu bio u dvije zasebne države, po 12 sati u svakoj?

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca.

Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.

Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 30,00 samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno.

Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu. Maksimalno trajanje putnog naloga je 30 dana.


 • Kako obračunati inozemne dnevnice?
 • Kako se obračunavaju putni troškovi?
 • Koji su uvjeti za priznavanje ostalih troškova sa službenog puta?
 • Kako se pravilno ispunjava putni nalog?
 • Koji su rokovi za obračun putnih naloga?
 • Što kada koristite privatni automobil za službeni put?
 • Koje su najčešće pogreške prilikom ispunjavanja putnih naloga?

Želite li riješiti nedoumice i dobiti odgovore na ova i slična pitanja, pridružite nam se na interaktivnom seminaru s vrhunskim stručnjakom iz prakse.


Pohađanjem seminara ćete:

 • biti informirani o zakonskim pravilima kod odlaska na službeni put,
 • znati kako pravilno obračunati dnevnice i ispuniti putni nalog,
 • saznati razliku između službenog putovanja i terenskog rada,
 • dobiti uvid u iskazivanje troškova u JOPPD obrascu,
 • znati kako ispravno evidentirati svu potrebnu dokumentaciju.

Na seminaru će polaznici biti upoznati s ispravnim postupanjima kod odlaska na službena putovanja, a kroz primjere, objašnjenja i savjete naše stalne stručne suradnice za ovo područje.


 Program seminara:

 • Odluka o visini dnevnice i pravo na dnevnicu
 • Uvjeti za isplatu dnevnice za službena putovanja u inozemstvu
 • Obračun dnevnica za inozemstvo kada se putuje zrakoplovom
 • Troškovi koji se pokrivaju iz dnevnice
 • Priznavanja porezno priznatog troška za smještaj na službenom putu u inozemstvo
 • Troškovi službenih putovanja prema poreznim propisima
 • Sadržaj putnog naloga i vjerodostojne isprave
 • Izdavanje putnih naloga osobama koje nisu zaposlenici društva
 • Isplata predujma za službeni put
 • Troškovi prijevoza taksijem na službenom putovanju
 • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju
 • Korištenje privatnog automobila za službeni put
 • Dnevnice za službena putovanja per diem
 • Dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu (obračun terenskog dodatka)
 • Sličnosti i različitosti između dnevnica i rada na terenu
 • Način izračuna broja dnevnica prema satima trajanja puta
 • Službeno putovanje u više zemalja i obračun dnevnica
 • Isplata troškova izaslanim radnicima
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD
 • Rokovi za obračun putnih naloga
 • Porezno-pravni status prekovremenog rada na službenom putu
 • Obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Primjeri izračuna dnevnica u zemlji i inozemstvu, pitanja i odgovori
Više info na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...