Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Službena osoba u upravnom postupku – praktična radionica

Mjesto održavanja:

Zagreb

Kako pravilno napisati zaključke i rješenja što ih donose službene osobe, kako smanjiti rizik od pogrešaka u upravnom postupku, koje ovlasti ima službena osoba nadležna za vođenje upravnog postupka?

Termin održavanja:

Zagreb, 26. travanj 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:

120,00 € (96,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 105,00 € (84,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Praktična primjena upravnog postupka – ovlasti i dužnosti službene osobe

Kako pravilno napisati zaključke i rješenja što ih donose službene osobe, kako smanjiti rizik od pogrešaka u upravnom postupku, koje ovlasti ima službena osoba nadležna za vođenje upravnog postupka?

Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) precizno definira sve faze upravnog postupka, ali zbog složenosti odredbi zahtijeva oprez, jer se mogu pojaviti nepravilnosti i pogreške tijekom upravnog postupka. Kao posljedica toga, povrijeđena su prava stranaka u postupku.

Osobe koje vode upravne postupke imaju brojne obveze. Istodobno, upravni postupak mora biti propisno dokumentiran i u skladu sa zakonskom regulativom.

Voditi upravni postupak i/ili rješavati u upravnim stvarima može isključivo službena osoba.

Ako službeniku vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje o upravnoj stvari nije u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, on ne može te poslove obavljati niti po nalogu.

Službena osoba mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit, a obraća se osobi ovlaštenoj za zastupanje stranke, ako je takva osoba određena.

Upravni postupak završit će upravnim aktom: odlukom ili rješenjem. Oba akta moraju sadržavati precizne obavezne komponente specifičnog sadržaja i ispravan redoslijed.

Točno određeni zahtjevi moraju sadržavati i druge dokumente nastale tijekom upravnog postupka. Samo jedna povreda u upravnom postupku može dovesti do upravnog spora.

Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i ne dostavi ga stranci (tzv. šutnja administracije), stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor.


Na praktičnoj radionici dobit ćete primjere primjene upravnog postupka i sporova iz prakse, kao i informacije o:

 • postupku rješavanja u upravnim stvarima i sporovima,
 • kako pravilno upravljati administrativnim postupcima,
 • koje činjenice uzeti kao dokazane,
 • kako pripremiti, voditi i pohraniti dokumentaciju koja nastaje u postupku,
 • pregled svih dužnosti, zakonskih zahtjeva i procedura službene osobe u upravnom postupku (tko je službena osoba za vođenje postupka),
 • što kada dođe do upravnog spora,
 • kada je moguće izuzeće službene osobe,
 • koji su rokovi za donošenje rješenja,
 • kako se vodi neposredni postupak?

Seminar je namijenjen državnim i lokalnim (područnim) službenicima te djelatnicima pravnih osoba s javnim ovlastima koji sudjeluju u upravnom sporu (stručni suradnici, referenti), osobito onima koji nisu pravne struke, kao npr. djelatnici pedagoške struke, komunalni referenti, ekonomisti, socijalni radnici, psiholozi, inženjeri građevine, inženjeri prometa, a koji su ujedno i službena osoba u upravnom postupku, kao i za sve druge službene osobe nadležne za postupanje u upravnom postupku.


Program seminara:

 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • Načela upravnog postupka – praktični primjeri primjene
 • Određivanje stvarne i mjesne nadležnosti tijela
 • Postupanje u slučaju nenadležnosti
 • Stranke i zastupnici stranaka
 • Načini komunikacije sa strankama
 • Primjeri službenog određivanja privremenog zastupnika, zajedničkog predstavnika punomoćnika za zaprimanje pismena
 • Naknadno priznavanje položaja stranke
 • Primjeri obustave postupka zbog smrti stranke ili prestanka postojanja pravne osobe
 • Načini pokretanja postupka
 • Rješavanje uprave stvari, neposredno rješavanje
 • Dokazna sredstva, provođenje očevida
 • Usmena rasprava i sastavljanje zapisnika
 • Izuzeće službene osobe
 • Zaključci i rješenja što ih donose službene osobe u upravnom postupku (primjeri)
 • Vrste dostave; upute vezane uz osobnu dostavu
 • Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
 • Sklapanje nagodbe
 • Žalbeni postupak u upravnom sporu
 • Izmjena, poništavanje i ukidanje rješenja
 • Postupak povodom izrečenog prigovora
 • Pokretanje upravnog spora
 • Odgodni učinak tužbe
 • Vrste odluka u upravnom sporu
 • Izvršenje sudskih odluka
Više info na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...