Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Priprema i preračun financijskih izvještaja u eure

Mjesto održavanja:

Zagreb

Utjecaj uvođenja eura na financijsko izvještavanje

Termin održavanja:

Zagreb, 9. veljače 2023. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

» Luka Orlović, univ. spec. oec., ovlašteni revizor

Kotizacija:

112,81 € / 850,00 kn (90,25 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 103,53 € / 780,00 kn (82,82 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Utjecaj uvođenja eura na financijsko izvještavanje

Euro je nova službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, a utjecat će u velikoj mjeri na poslovanje, dok je najvažniji zadatak na financijskom/računovodstvenom odjelu.

Krajem 2022. i početkom 2023. godine donesene su mnogobrojne zakonske izmjene, a zbog usklađivanja poreznih i računovodstvenih propisa kod uvođenja eura – većina njih primjenjuje se od 01. siječnja ove godine koje novosti se primjenjuju kod sastavljanja godišnjih financijskih i poreznih izvještaja?

Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura evidentiraju se u poslovnim knjigama u euru, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti – kako će euro utjecati na računovodstveni dio poslovanja (poslovne knjige, financijski izvještaji, porezne prijave, i dr.)?

Poduzetnici čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, pripremaju financijske izvještaje za godinu koja je prethodila danu uvođenja eura, navodeći podatke u kuni, dok poduzetnici čija je poslovna godina različita od kalendarske godine, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euruna koji način iskazati obrasce za porezno razdoblje različito od kalendarskog?

U financijskim izvještajima poduzetnika koji svoje financijske izvještaje pripremaju sukladno HSFI, gdje su podaci prvi put iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a poduzetnici koji su obveznici primjene MSFI, prikazuju usporedne podatke sukladno odredbama MSFI – hoće li financijski izvještaji zbog računovodstvenih pogrešaka mijenjati nakon uvođenja eura?

Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije dana uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje te sve druge obrasce i izvješća koji se u skladu s propisima o oporezivanju dobiti i drugim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit, dostavljaju u euru.


Na seminaru saznajte sve novine i pojedinosti koje utječu na sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvještaja te aktualnosti u vezi s izmijenjenim zakonskim propisima (koje obveze očekuju poduzetnike u 2023.) – konkretne, sažete i jasne upute, pravila i procedure za sve djelatnike računovodstvenih, knjigovodstvenih i financijskih odjela na seminaru sa stručnjakom iz prakse – postavite pitanja, razriješite nedoumice i dileme, prilagodite godišnja financijska izvješća u novoj valuti.


Program seminara:

 • Zakonodavni okvir – novosti u 2023. godini
 • Utjecaj uvođenja eura na financijsko izvještavanje
 • Priprema i predaja godišnjih financijskih izvještaja
 • Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama
 • Preračunavanje usporednih podataka u euro
 • Preračun imovine i obveza
 • Preračunavanje stavki kapitala i rezervi
 • Naknadno vrednovanje inozemnih transakcija
 • Prihodi i rashodi iskazani u kunama/eurima
 • Financijski izvještaji za 2022. i prikaz usporednih podataka
 • Vrijednosna usklađenja i devizni tečajevi
 • Ispravak financijskih izvještaja nakon uvođenja eura
 • Financijski izvještaji za 2023., razlike između HSFI i MSFI
 • Iskazivanje aktive i pasive u eurima
 • Poslovni subjekti s poslovnom godinom različitom od kalendarske
 • Primjeri, pitanja i odgovori
Više info na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...