Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Pravo na godišnji odmor i evidencija radnog vremena

Mjesto održavanja:

Zagreb

Korištenje godišnjeg odmora, pravo na regres i organizacija radnog vremena – najavljene izmjene vođenja evidencije o radnom vremenu radnika

Termin održavanja:

Zagreb, 17. svibanj 2024. (petak), The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:

125,00 € (100,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 112,50 € (90,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Korištenje godišnjeg odmora, pravo na regres i organizacija radnog vremena –
najavljene izmjene vođenja evidencije o radnom vremenu radnika

Planirate li godišnji odmor? Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjih odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima, a raspored utvrđuje poslodavac najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Plaća i druga materijalna prava radnika utvrđuju se razmjerno ugovorenom radnom vremenu, a dodaci na plaću za prekovremeni rad nisu propisani Zakonom o radu – propisuju se posebnim izvorima prava.

Konstantno prilagođavanje potrebama poslodavca i radnika, zahtijeva od poslodavaca pravilno uređivanje i organizaciju radnog vremena u skladu s važećim zakonskim odredbama, a posebnu pažnju treba obratiti na:

 • skraćeno radno vrijeme i vođenje evidencije,
 • pravo radnika na odmore,
 • odsutnost s posla,
 • razliku između preraspodjele i nejednakog rasporeda radnog vremena,
 • dodatak za prekovremeni rad,
 • opravdani i neopravdani izostanci i način evidentiranja.

Nepoštivanje odredbi o radnom vremenu, osobito prekovremenom radu i nepoštivanje odredbi o pravu na odmore – najčešći su utvrđeni prekršaji u praksi, a koji zahtijevaju zakonito postupanje.


Na seminaru saznajte:

 • koje su najavljene promjene kod evidencije radnog vremena,
 • kada radnik stječe pravo na puni godišnji odmor (računanje trajanja),
 • što kada radnik ne želi iskoristiti pravo na godišnji odmor,
 • tko ima pravo na isplatu regresa (kada i u kojem iznosu),
 • na koji se način određuje razmjerni dio godišnjeg odmora,
 • može li radnik koristiti godišnji odmor kada želi,
 • može li se isplatiti radniku naknada za neiskorišteni godišnji odmor,
 • na koji način voditi evidenciju o radnom vremenu prilikom rada od kuće,
 • kada je moguća zamjena prekovremenih sati za slobodne dane,
 • što ako radnik radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili više poslodavaca,
 • kako pravilno evidentirati vrijeme nenazočnosti na radu,
 • što ako radnik efektivno odradi manje od 40 sati tjedno,
 • koja su ograničenja prekovremenog rada prema zakonu,
 • kako voditi evidenciju radnog radnika za radnike upućene na rad u RH,
 • što ako se radnik nalazi na radnom mjestu i spreman je obavljati poslove ali je u tome spriječen – zastoji u radu,
 • kada radnik ima pravo na povećanu plaću?

Na praktičnom i interaktivnom seminaru pojašnjavamo obveze poslodavaca i radnika kod pravilnog organiziranja radnog vremena i godišnjih odmora na način da se obrađuju pitanja koja predstavljaju najčešće dileme u praksi – iskoristite mogućnost aktivnog sudjelovanja, postavite pitanja, razmijenite iskustva s kolegama i riješite nedoumice.


Program seminara:

 • Pravo i trajanje godišnjeg odmora
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Utvrđivanje godišnjeg odmora i minimalno trajanje
 • Korištenje godišnjeg u dijelovima i naknada za neiskorišteni dio
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Prenošenje godišnjeg odmora i korištenje „starog“
 • Naknada za korištenje godišnjeg odmora i regres
 • Evidencija i raspored radnog vremena – novine
 • Dužnost vođenja evidencije o radnom vremenu određenih kategorija radnika
 • Puno i nepuno radno vrijeme
 • Preraspodjela radnog vremena i nejednaki raspored
 • Skraćeno radno vrijeme
 • Prekovremeni rad i rad u smjenama
 • Dodatni rad i radno vrijeme
 • Stanje pripravnosti i dežurstvo
 • Dnevni i tjedni odmor, pravo na stanku
 • Noćni rad, evidentiranje i posebnosti
 • Službeni put i radno vrijeme
 • Pitanja i odgovori sudionika
Više info na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...