Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Prava, obveze i odgovornosti direktora u vođenju poslovanja

Pridružite nam se u Opatiji i iskoristite praktične i konkretne savjete naših predavača koji će vam pomoći u vođenju poslovanja – iskoristite objašnjena i iskustva iz prakse sa kojima ćete sagledati potencijalne rizične situacije kojima možete biti izloženi – reagirajte na vrijeme!

Termin održavanja:

OPATIJA, 12. - 13. listopad 2023. (četvrtak i petak)
Hotel Ambasador*****, Feliksa Peršića 5

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,30 h (prijam od 9,00 h)
Očekivano trajanje edukacije: 9,30 - 14,00 sati (svaki dan)

Predavači:

» Dražen Lančić, dipl. iur., odvjetnik

» Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija za dvodnevnu edukaciju:

250,00 € / 1.883,63 kn (200,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 200,00 € / 1.506,90 kn (160,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

PRIJAVA NA SEMINAR

Stručna dvodnevna edukacija u Opatiji:
prekršajna i kaznena odgovornost direktora-članova uprave društva

Znate li za što je sve direktor odgovoran i koje odluke je obvezan donositi, kao i na koje povlastice ima ili nema pravo?

Posao direktora danas podrazumijeva mnogobrojne obveze i odgovornosti, bilo prema zaposlenicima, upravi, dioničarima, kao i prema zakonskim propisima.

Kako bismo vam olakšali i pomogli u svakodnevnim poslovnim izazovima s opsežnim zakonskim pravilima s kojima se susrećete, pogotovo što za bilo kakvu pogrešku možete odgovarati prekršajno i kazneno, pripremili smo stručnu, dvodnevnu edukaciju samo za direktore-članove uprave.

U dva dana sa stručnim suradnicima iz prakse provjerite koje obveze ima i za što je odgovoran direktor (član uprave društva), i to posebice u financijskom poslovanju (kao što je na primjer institut proboja pravne osobnosti prema Općem poreznom zakonu temeljem čega uprava društva, odnosno izvršni direktori društva odgovaraju kao porezni jamci za obveze društva na osnovi neplaćenih javnih davanja, naravno, ukoliko su ispunjeni uvjeti za proboj pravne osobnosti propisani zakonom).

Također, skrenut ćemo pozornost na pažnju koju direktor mora posvetiti kod osiguranja naplate tražbine, kao i na obveze uprave propisane Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u osiguranju likvidnosti i solventnosti društva, kod izdavanja instrumenata plaćanja te institutu naplate tražbine putem ovrhe na nekretnini.

Ukazujemo i na obvezu uprave društva za pokretanje stečajnog postupka (u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka propisani Stečajnim zakonom), kao i na pitanja i dileme iz područja financija: od plaće i neoporezivih primitaka, računa, financijskih izvještaja, troškova do poreza i poreznih osnovica.


Obveze uprave društva (direktora) mogu se podijeliti na:

 • obveze u odnosu na glavnu skupštinu i nadzorni odbor,
 • obveze glede zabrane konkurencije te
 • obveze u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.

Direktor, odnosno uprava poslove društva vodi pažnjom dobrog gospodarstvenika, na vlastitu odgovornost, a prilikom poslovanja dužna je primijeniti pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika te odgovara kako za povredu pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika tako i za niz drugih povreda zakonskih obveza.


Pridružite nam se u Opatiji i iskoristite praktične i konkretne savjete naših predavača koji će vam pomoći u vođenju poslovanja - iskoristite objašnjena i iskustva iz prakse sa kojima ćete sagledati potencijalne rizične situacije kojima možete biti izloženi - reagirajte na vrijeme!


Program dvodnevne edukacije:

12.10.2023. (četvrtak), predavač: Dražen Lančić

Opće obveze i odgovornosti direktora u poslovanju

 • Odgovornost za obveze trgovačkog društva
 • Usklađivanje temeljenog kapitala (iz kune u euro)
 • Obveze u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje
 • Posebna odgovornost prema Općem poreznom zakonu
 • Obveze prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
 • Obveze prema Stečajnom zakonu
 • Obveze prema Zakonu o osiguranju radničkih tražbina
 • Kaznena djela prema Zakonu o trgovačkim društvima i Kaznenom zakonu
 • Pitanja i odgovori sudionika 

13.10.2023. (petak), predavač: Tajana Kramar Šandl

Obveze i odgovornosti direktora na području financija

 • Odgovornosti i obveze iz Zakona o računovodstvu
 • Odgovornost za pouzdanost financijskih izvještaja
 • Najvažnije financijske mjere i razumijevanje podataka iz godišnjih izvješća
 • Obveza provođenja revizije
 • Obveznici podnošenja prijave poreza na dobit
 • Priznavanje otpisa potraživanja financijske imovine
 • Korištenje poreznih priznatih olakšica, porezno (ne)priznati troškovi (reprezentacija)
 • Minimalna direktorska plaća, neoporezivi primitci i dohodak u naravi
 • Pitanja i odgovori sudionika
Više info saznajte na linku  .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...