Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Porezna reforma – pregled zakonskih izmjena od 2024.

Mjesto održavanja:

Zagreb

Pregled poreznih izmjena od 2024. na primjerima u poslovanju

Termin održavanja:

Zagreb, 9. studeni 2023. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

» Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija:

112,50 € / 847,63 kn (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € / 753,45 kn (80,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Pregled poreznih izmjena od 2024. na primjerima u poslovanju

U Narodnim novinama br. 114/23 objavljene su izmjene poreznih zakona u okviru najavljene porezne reforme od 2024. godine, a s ciljem poreznog rasterećenja.


Na snagu sa stupanjem 1.1.2024. (osim pojedinih odredbi Zakona o lokalnim porezima od 1.10.2023. te Zakona o doprinosima sa stupanjem na snagu 1.12.2023.) primjenjuju se nove odredbe iz:

 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,
 • Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima,
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom,
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit,
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu,
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Što se sve mijenja sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine:

 • smanjenje opterećenja plaća osoba s najnižim dohocima uz povećanje fiskalne autonomije gradova i općina;
 • ukidanje prireza od 1. siječnja 2024. godine;
 • proširenje primitaka koji se ne oporezuju kao dohodak od kapitala;
 • porezno uređenje napojnica;
 • preciziranje poreznih odredbi o mogućnosti doniranja;
 • pojednostavljenje postupaka za ispravak osnovice PDV-a kod nenaplaćenih potraživanja;
 • rok za plaćanje poreza na dohodak po godišnjem obračunu;
 • novi rokovi za plaćanje poreza na dobit;
 • izmjena odredbi o ispravku porezne osnovice;
 • nove obveze pružatelja platnih usluga;
 • plaćanje između obveznika fiskalizacije gotovim novcem;
 • i ostale novine.

Najveće promjene za poduzetnike se očekuju u sustavu poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 • Na koji će način predložene mjere utjecati na vaše poslovanje?
 • Koje su najznačajnije novosti u izmijenjenim zakonima?
 • Koja su nova porezna rasterećenja za poduzetnike?
 • Koliko će rasti plaće radnika?

Na sažet, pregledan i jasan način predstavit ćemo provođenje porezne reforme u 2024. godini, a koja će utjecati na poslovanje poduzetnika.


O svim najvažnijim promjenama informirat ćemo vas na seminaru sa stručnim suradnikom iz prakse koji će navedene izmjene pojednostaviti i prikazati na primjerima, odnosno kako će porezne izmjene utjecati na vaše poslovanje.


Program seminara:

Izmjene i dopune Zakona o:

 • porezu na dohodak
 • lokalnim porezima
 • doprinosima
 • porezu na dodanu vrijednost
 • porezu na dobit
 • fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • poreznom savjetništvu
 • administrativnoj suradnji u području poreza

Pitanja i odgovori sudionika

Više info i prijava na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...