Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Novi pravilnik o vođenju evidencije o radnicima i radnom vremenu

Mjesto održavanja:

Zagreb

Donesen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (NN 55/24) kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu, a stupa na snagu 1. listopada 2024.

Termin održavanja:

Zagreb, 13. rujan 2024. (petak), Hotel Central, Ul. kneza Branimira 3

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,30 h (prijam od 9,00 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,30 – 13,00 sati

Predavač:

» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:

120,00 € (96,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 105,00 € (84,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Od 1.10. nove evidencije o radnicima i radnom vremenu + ogledni primjerci

Donesen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (NN 55/24) kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu, a stupa na snagu 1. listopada 2024.

Novi Pravilnik uređuje obvezne podatke o zaposlenim radnicima kod poslodavca, radnom vremenu radnika te o drugim radno angažiranim fizičkim osobama (evidencije o fizičkim osobama koje za poslodavca obavljaju poslove na temelju drugih ugovora ili posebnih propisa).

Evidencije se vode pisano, u papirnatom ili u elektroničkom obliku.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koje mu je, u smislu Zakona o radu, privremeno ustupilo s njim povezano društvo te o radnicima koje mu je kao korisniku ustupila agencija za privremeno zapošljavanje, ako je tako dogovoreno između agencije i korisnika.


Na seminaru saznajte:

 • koje promjene donosi novi Pravilnik,
 • za koje je sve radnike poslodavac dužan voditi evidenciju,
 • koji su obvezni podaci (sadržaj evidencije),
 • što sadrži mogućnost drugačijeg uređenja radnog vremena,
 • koji je način bilježenja podataka u evidenciji o radnom vremenu,
 • tko ima izuzetak od dužnosti vođenja evidencija,
 • kako evidentirati rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu,
 • tko sve ima pravo i pod kojim uvjetima na pristup podacima iz evidencija,
 • koje su obveze radnika vezano za unos podataka u evidenciju,
 • što je pisani pregled podataka o radnicima,
 • kako izgleda sadržaj evidencije o određenim kategorijama fizičkih osoba,
 • koji su rokovi i način obrade te arhiviranje podataka o određenim kategorijama fizičkih osoba?

Odgovore na ova i druga pitanja donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse – riješite nedoumice, saznajte koje će nove odredbe uskoro stupiti na snagu, postavite pitanja predavaču i pogledajte kako izgleda primjer nove evidencije o radniku i primjer nove evidencije o radnom vremenu.


Program seminara:

 • Evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca
 • Sadržaj evidencije o radnicima
 • Pristup podacima iz evidencije o radnicima
 • Postupci obrade podataka u evidenciji o radnicima
 • Evidencije o određenim kategorijama fizičkih osoba
 • Vođenje podataka o ustupljenim radnicima
 • Sadržaj i način vođenja evidencije o radnom vremenu radnika
 • Vođenje evidencije o radnom vremenu upućenih radnika
 • Vođenje evidencije o radnom vremenu radnika na izdvojenom mjestu rada
 • Evidencije o radnom vremenu određenih kategorija radnika
 • Zaštita i pristup podacima iz evidencije o radnom vremenu radnika
 • Prikupljanje i obrada podataka prilikom evidentiranja radnog vremena
 • Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (osjetljivi podaci)
 • Pravo radnika na pristup podacima
 • Prenosivost podataka o radnicima u treće zemlje
 • Neovlašteno davanje na korištenje podataka
 • Prijenos osobnih podataka radnika trećim osobama
 • Kaznene odredbe za poslodavce
 • Ogledni primjerak Evidencije o radniku
 • Ogledni primjerak Evidencije o radnom vremenu
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: [email protected]


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Više info na linku

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...