Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Izmjene Zakona o radu i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Mjesto održavanja:

Zagreb

U saborskoj proceduri su izmjene i dopune Zakona o radu, kao i prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, a koji bi trebali stupiti na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Termini održavanja:

 • 27.01.2023. (petak), 9.00 do 13.30 sati, hotel Sheraton, Zagreb
 • 30.01.2023. (ponedjeljak), 9.30 do 14.00 sati, hotel Bonavia, Rijeka
 • 03.02.2023. (petak), 10.00 do 14.30 sati, hotel Park, Split
 • 06.02.2023. (ponedjeljak), 9.30 do 14.00 sati, hotel Osijek, Osijek

Predavač:

» Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:

112,81 € / 850,00 kn (90,25 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 103,53 € / 780,00 kn (82,82 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Mnogobrojne novosti u radnim odnosima od 1.1.2023. godine

U Narodnim novinama broj 151/22 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kao i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, sa stupanjem na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Za poslodavce (ali i radnike) brojne promjene i nova pravila – kako bismo vas upoznali na vrijeme sa svim zakonskim novinama, pridružite nam se na seminaru s našim stalnim stručnim suradnikom za radno pravo.

Poseban problem na koji se ukazuje izmjenama i dopunama Zakona o radu jest iznimno visok udjel ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupno sklopljenim ugovorima.


Neka od osnovnih pitanja koja se uređuju novim zakonskim promjenama odnose se na sljedeće odredbe:

 • promjene kod ugovor o radu na određeno vrijeme i uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme,
 • oblik ugovora o radu i obvezni sadržaj ugovora o radu,
 • promjene kod ugovora o radu za stalne sezonske poslove,
 • definiranje rada na izdvojenom mjestu rada,
 • uvjeti kod upućivanja radnika u inozemstvo,
 • definiranje dodatnog rada,
 • nove i dopunjene odredbe kojim se povećava razina zaštite djece i maloljetnika u području rada,
 • uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu,
 • preciznije uređenje rada putem agencija za privremeno zapošljavanje,
 • nove zakonske odredbe o probnom radu i o osposobljavanju radnika,
 • novosti kod plaćenog i neplaćenog dopusta,
 • nova odredba koja uređuje pravo radnika na odsutnost s posla zbog hitnih razloga,
 • dopunjene i izmijenjene odredbe o mogućnosti drukčijeg uređenja radnog vremena, noćnog rada i odmora,
 • niz zakonskih odredbi o plaći i utvrđivanja kriterija za povećanu plaću,
 • prestanak (otkaz) ugovora o radu, odredbe o otkaznom roku, tijeku otkaznog roka i otpremnini,
 • način dostave odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa,
 • sudska zaštita prava iz radnog odnosa i teret dokazivanja u radnim sporovima,
 • rad putem digitalnih radnih (uspostava zakonskog okvira za uređenje prava i radnih uvjeta radnika te osoba koje rade putem digitalnih radnih platformi).

Poznat kao tzv. rad na crno, neprijavljeni rad, sankcionirat će se i kontrolirati posebnim Zakonom o suzbijanju neprijavljenoga rada, a koji će ujedano i omogućiti prelazak iz neprijavljenoga u formalno prijavljeni rad (uz obvezu poslodavca o podmirenju svih obveza koje bi imao da se radi o zakonitom zapošljavanju), dok se istim propisuje i obveza poslodavca za svakog neprijavljenoga radnika platiti 2.650,00 eura, odnosno u slučaju ponovnog utvrđivanja neprijavljenoga rada iznos se povećava na 6.640,00 eura.


Saznajte sve o zakonskim promjenama koje očekuju poslodavce na interaktivnim seminarima u gradovima (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek) – tijekom predavanja odgovori na postavljena pitanja.


 Program seminara:

 Izmjene i dopune Zakona o radu:

 • zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 • rokovi i načini pružanja informacija radniku
 • obvezni sadržaj ugovora o rada
 • ugovor o radu za stalne sezonske poslove
 • rad na izdvojenom mjestu rada
 • upućivanje radnika u inozemstvo
 • dodatan rad radnika
 • posebna zaštita djeteta i maloljetnika
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima
 • obveze agencije kod ustupanja radnika
 • probni rad
 • raspored radnog vremena i nejednaki raspored
 • zaštita određenih kategorija radnika
 • ograničenja radi posebne zaštite djeteta i maloljetnika
 • plaćeni dopust i neplaćeni dopust
 • odsutnost s posla
 • utvrđivanje i isplata plaće i naknade plaće
 • primici radnika temeljem radnog odnosa
 • prestanak ugovora o radu i otkazni rok
 • pravo na otpremninu
 • zaštita dostojanstva radnika
 • rad putem digitalnih platformi

Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada:

 • definicija neprijavljenoga rada
 • pretpostavka trajanja radnog odnosa i obveze poslodavca
 • postupanje kod prikrivenog radnog odnosa
 • jedinstvena elektronička evidencija rada
 • evidencija neaktivnih osoba i dostava podataka
 • odgovornost u lancu podugovaranja
 • inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe

Pitanja i odgovori sudionika

Više info na linku: https://seminar.hr/seminar/izmjene-zakona-o-radu/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...