Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti

Mjesto održavanja:

Zagreb

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Termin održavanja:

Zagreb, 20. rujan 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» mr. sc. Sanja Grabar, dipl. ing. kem.

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Obveze i potrebna dokumentacija za proizvođače i posjednike otpada

Gospodarenje otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Zakonom je proširena odgovornost proizvođača otpada (proširene obveze), a dodatne obveze propisuje i Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 106/22).

Proizvođač i posjednik otpada dužni su osigurati obradu otpada postupkom pripreme za ponovnu uporabu, recikliranjem ili oporabom sukladno temeljnim zahtjevima i redu prvenstva gospodarenja otpadom.

Posjednik otpada dužan je kategorizirati otpad koji ima u posjedu tako da odredi porijeklo i mjesto nastanka otpada, grupu, podgrupu i ključni broj otpada i svojstva otpada sukladno katalogu otpada.

Informacije o predaji, preuzimanju, skladištenju, prijevozu i obradi otpada, količini, vrsti, podrijetlu i odredištu otpada te količini proizvoda i materijala nastalih pripremom za ponovnu uporabu – tko je dužan, gdje i kada upisati ove podatke?

Izvorni proizvođač otpada ili sadašnji ili prethodni posjednik otpada dužan je snositi troškove gospodarenja otpadom, uključujući troškove gradnje i rada neophodne infrastrukture za gospodarenje otpadom u skladu s načelom „onečišćivač plaća”.


 • Koje su obveze proizvođača i posjednika otpada sukladno zakonskim odredbama?
 • Koji su opći i posebni uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom?
 • Tko sve snosi troškove gospodarenja otpadom?
 • Koja je dokumentacija potrebna proizvođačima i posjednicima otpada?
 • Što podrazumijeva proširena odgovornost proizvođača proizvoda?
 • Kada posjednik otpada nije dužan predati prateći list?
 • Što je od dokumentacije dužna imati osoba koja prevozi otpad?
 • Koji su uvjeti za prikupljanje i skladištenje otpada?
 • Koje podatke upisati u elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada?
 • Koliko dugo posjednik otpada i osoba koja gospodari otpadom čuva podatke o gospodarenju s otpadom?
 • Koliko iznose novčane kazne za neispunjavanje obveza?

Otpad proizvode i izvorni proizvođač nekog proizvoda i posjednik, a zakonske obveze nastaju stavljanjem određenog proizvoda na hrvatsko tržište. Obveze se odnose na sve proizvođače proizvoda, a primjena ne ovisi o porijeklu ili veličini proizvođača proizvoda, uključujući i mala i srednja poduzeća te proizvođače koji stavljaju na tržište male količine proizvoda.

Koje su sve zakonske obveze i potrebna dokumentacija za proizvođače i posjednike otpada – na seminaru sa stručnjakom za ovo područje uz odgovore na pitanja sudionika.


Program seminara:

 • Novi zakonski propisi i najznačajnije novine za proizvođače/posjednike otpada
 • Posjednik otpada – obveze
 • Obveze proizvođača proizvoda i proširena odgovornost (registar)
 • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 • Zabranjena postupanja s otpadom i zahtjevi za gospodarenje otpadom – skladištenje, prijevoz, obrada
 • Kategorizacija i ispitivanje otpada
 • Osiguravanje obrade otpada
 • Opća obveza odvojenog sakupljanja otpada i recikliranje
 • Izdvajanje opasnog otpada
 • Posebne kategorije otpada
 • Troškovi gospodarenja otpadom
 • Vođenje propisane dokumentacije (evidencije, prateći list) te prijava u registre
 • Obveza čuvanja i davanja uvida u podatke o gospodarenju otpadom
 • Dozvole za gospodarenje otpadom
 • Poticaji i potpore u gospodarenju otpadom
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe
 • Praksa, savjeti, pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: [email protected]


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Više info na linku.  

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...