Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Gospodarenje otpadom – prihvat otpada na odlagališta i provjera sukladnosti

Mjesto održavanja:

Zagreb

Na odlagalištu otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu otpada prije odlaganja, a u iznimnim slučajevima moguće je odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja.

Termin održavanja:

Zagreb, 18. siječanj 2024. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» dr. sc. Branimir Fuk, dipl. ing. rud., inspektor zaštite okoliša, Državni inspektorat RH

Kotizacija:

112,50 € / 847,63 kn (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € / 753,45 kn (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

Sudionici će dobiti POTVRDU o stručnoj izobrazbi temeljem čl. 16 Pravilnika o odlagalištima otpada!


Gospodarenje otpadom za osobe koje upravljaju odlagalištima – stručno usavršavanje

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21) propisana je obveza o odlaganju otpada.

Na odlagalištu otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu otpada prije odlaganja, a u iznimnim slučajevima moguće je odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja.

Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je određivati masu otpada odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dužna je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostaviti podatke o masi otpada odloženog na odlagalište.

U Republici Hrvatskoj odlagalištima upravljaju pravne osobe osnovane od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno općina i gradova.

Temeljem članka 16. Pravilnika o odlagalištima otpada (NN broj 4/23) za odlagališta koja posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom propisano je da je osoba koja upravlja odlagalištem obvezna imenovati odgovornu osobu za gospodarenje otpadom koja je tehnički osposobljena za upravljanje odlagalištem i koja je odgovorna za prihvat otpada na odlagalište i provjeru sukladnosti te koja mora biti prisutna na odlagalištu prilikom prihvata otpada na odlaganje.

Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je osigurati odgovornoj osobi za gospodarenje otpadom i zaposlenim osobama koje rade na odlagalištu odgovarajuću stručnu izobrazbu kako bi se osiguralo da se svi postupci na odlagalištu izvode u skladu s propisima.


Za osiguranje rada odlagališta s postupcima koji su u skladu s propisima, polaznici seminara dobit će stručne informacije o:

 • kriterijima za prihvat otpada na odlagalište,
 • graničnim vrijednostima emisija u okoliš kod odlaganja otpada,
 • uvjetima i mjerama u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja,
 • načinu utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu,
 • načinu određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu,
 • uvjetima za prethodnu obradu otpada prije odlaganja kao i vrstama otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta,
 • sprječavanju odnosno smanjenju štetnih utjecaja odlagališta na okoliš,
 • vođenju evidencije i o obvezama izvješćivanja nadležnih tijela.

Koje su sve zakonske obveze i potrebna dokumentacija za osobe koje su odgovorne za odlagališta otpada – na seminaru sa stručnjakom za ovo područje uz odgovore na pitanja sudionika te potvrdu o stručnoj osposobljenosti u tiskanom obliku nakon završetka seminara.


Program seminara:

 • Zakonski okvir
 • Zakon o gospodarenju otpadom – proizvođač proizvoda i otpada
 • Kategorije odlagališta otpada
 • Kriteriji za prihvat otpada na odlagalište / podzemno odlagalište
 • Karakterizacija, uzorkovanje i ispitivanje svojstava otpada
 • Ispitivanje sukladnosti otpada
 • Potrebna dokumentacija o otpadu koji se odlaže
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
 • Uvjeti dozvole za gospodarenje otpadom
 • Elaborat gospodarenja otpadom
 • Odgovorna osobu za gospodarenje otpadom – obveze
 • Posebne kategorije otpada
 • Osoba koja upravlja odlagalištem – obveze
 • Nastanak i praćenje tijeka otpada – predavatelj / prijevoznik / preuzimatelj
 • Troškovi odlaganja otpada
 • Primjeri, pitanja i odgovori sudionika, potvrda u tiskanom obliku
Više info na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...