Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: [email protected]
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Arhiviranje kadrovske dokumentacije – pravni aspekt i rokovi čuvanja

Mjesto održavanja:

Zagreb

Prikupljanje dokumentacije iz radnih odnosa – vođenje i arhiviranje dosjea zaposlenika

Termin održavanja:

Zagreb, 24. listopad 2024. (četvrtak), Hotel International, Miramarska Cesta 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:

125,00 € (100,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 112,50 € (90,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Prikupljanje dokumentacije iz radnih odnosa: vođenje i arhiviranje dosjea zaposlenika – novi rokovi čuvanja

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (NN 55/24) stupa na snagu 1. listopada 2024. godine i donosi nove rokove čuvanja podataka zaposlenika, odnosno usklađuje se s GDPR-om kod obveze vođenja osobnih podataka s načelom ograničenja pohrane – poslodavac je dužan pohraniti i čuvati podatke o radnicima na način i u rokovima određenim u skladu s novim Pravilnikom.

Za kadrovsku administraciju odgovoran je odjel za pravne i kadrovske poslove/odjel ljudskih resursa, koji brine o administraciji podataka i pravnoj usklađenosti, a vodi brigu o prikupljanju dokumentacije vezane za radni odnos, urednom vođenju i arhiviranju dosjea zaposlenika, prijavi i odjavi zaposlenika, organizaciji arhive na razini tvrtke i druge poslove.


Često osobni dosje zaposlenika sadrži niz dokumenata spremljenih u fizičkom ili digitalnom obliku, a kao što su:

 • životopis i molba za zaposlenje,
 • kopija svjedodžbe, diplome i ostalih potvrda o stručnom usavršavanju,
 • PK-porezna kartica, preslika osobne iskaznice,
 • podaci tekućeg račun (kopija bankovne kartice),
 • odluka o uspješno završenom probnom radu,
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji osiguranika,
 • ugovor o radu i aneksi ugovora o radu,
 • odluke o darovima, nagradama i priznanjima,
 • dokumenti koji prate obračun plaće i dr.

Osnove za prikupljanje, obradu i pohranjivanje podataka definirane su u skladu s nizom pravnih propisa, kao što su Zakon o radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugi.

Temeljem zakonskih odredbi, svaki poslodavac zbog potreba zapošljavanja i priznavanja prava zaposlenika iz radnog odnosa, prikuplja i vodi različitu kadrovsku dokumentaciju.

Dokumentacija je često opsežna i sadrži povjerljive osobne i poslovne podatke.

Podaci se pohranjuju ili u elektroničkom obliku, kao što su baze podataka kadrovskog informacijskog sustava, ili u dokumentarnom (fizičkom) obliku koji se pohranjuje u osobnoj mapi zaposlenika.

Poslodavac mora, za svakog zaposlenika, imati određene dokaze koji su u izravnoj vezi s radnim odnosom, ali ih ne smije čuvati suprotno zakonu i dulje nego što je potrebno – neki dokumenti čuvaju se relativno kratko, neki samo za vrijeme trajanja radnog odnosa, neki u određenom vremenskom periodu ili trajno.


Prilikom arhiviranja kadrovske dokumentacije, poslodavac je dužan pridržavati se raznih zakonskih propisa koji zahtijevaju prikupljanje određenih podataka:

 • koja zakonska regulativa iz područja radnog prava nameće određene obveze poslodavcima za prikupljanje dokumentacije,
 • koji su novi rokovi i način čuvanja podataka o radnicima pohranjenih na ispravama, dokumentima i aktima,
 • koji su najkraći rokovi što se tiče čuvanja pojedinih dokumenata,
 • koju dokumentaciju sadrži osobni dosje, što se u njemu ne smije čuvati i kada zakon dopušta iznimke,
 • mogu li se čuvati podaci i dokumenti o zaposleniku bez zakonske osnove,
 • kako legalno provesti i dokumentirati proces zapošljavanja i zasnivanje radnog odnosa,
 • koje sve evidencije o zaposleniku voditi i koliko ih dugo čuvati,
 • što sve o plaćama zaposlenika treba čuvati trajno,
 • koji se dokumenti trajno čuvaju u osobnom dosjeu zaposlenika,
 • što s pristiglim zamolbama za posao kandidata za radno mjesto bez objavljenog natječaja,
 • koliko dugo čuvati dokumente koji nisu trajni i kako ocijeniti rok čuvanja u tim slučajevima,
 • koje dodatne obveze nameće GDPR prilikom pohrane dokumenata u osobnim dosjeima,
 • kako organizirati pristup podacima iz osobnog dosjea,
 • što s dokumentacijom nakon prestanka radnog odnosa?

Prilagodite i uskladite svoj sustav za vođenje i pohranu osobnih dosjea zaposlenika i kadrovske evidencije u skladu sa zakonskim propisima. Iskoristite savjete i praktične upute koje smo pripremili na stručnom i interaktivnom seminaru u suradnji sa pravnim stručnjakom.


Program seminara:

 • Osobni dosje zaposlenika (novi rokovi i način čuvanja podataka)
 • Pravne procedure za dobivanje podataka od zaposlenika
 • Klasifikacija i čuvanje kadrovske dokumentacije
 • Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka
 • Podaci za ostvarivanje prava iz radnoga odnosa
 • Trajna pohrana propisane evidencije zaposlenika
 • Osjetljivi podaci zaposlenika
 • Utjecaj GDPR-a na arhiviranje kadrovske dokumentacije
 • Novi rokovi čuvanja kadrovske dokumentacije
 • Brisanje podataka zaposlenika
 • Dokumentacija bivših zaposlenika i obrada podataka
 • Pravo zaposlenika na pristup osobnim podacima
 • Uvid u pohranjene podatke o zaposlenicima
 • Odgovornost za upravljanje i arhiviranje osobnih dosjea
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: [email protected]


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Više info na linku.  

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...