Tečaj

Francuski jezik

Polaznik tečaja je u centru nastavnog procesa koji savladava s lakoćom, aktivno osvještavajući i koristeći svekoliko dosad stečeno znanje u svim područjima života.

detaljnije

Tečaj

Predškolski tečajevi stranih jezika

Osnovni cilj predškolskih tečajeva je razvijanje pozitivnog stava prema učenju stranih jezika, te razvijanje vještine slušanja i izgovora kroz pjesme, igre i recitacije

detaljnije

Tečaj

Strani jezici za đake

Đački tečajevi temeljeni su na tzv. "task-based" programima, odnosno činjenici da učenje mora biti i izazov i zabava, da bi bilo uspješno.

detaljnije

Tečaj

Strani jezici za odrasle i mladež

Cilj programa je da polaznici tečaja postaju efektivni učenici, te da kroz sustavni razvoj sve četiri jezične vještine postanu kompetentni govornici stranih jezika

detaljnije

Tečaj

Pripreme za ispite stranih jezika međunarodno priznatih certifikata

Nakon polaganja ovih ispita polaznici dobivaju međunarodno priznatu diplomu

detaljnije

Tečaj

Cambridge ESOL ispiti

Cambridge ESOL ispiti izrađeni su prema standardima Vijeća Europe i ALTE-a (Association of Language Testers in Europe), europskog udruženja za izradu testova iz stranih jezika

detaljnije

Tečaj

IELTS ispit

IELTS ispit iz engleskog jezika za studij u Velikoj Britaniji i SAD-u

detaljnije

Tečaj

Distance Learning Examinations

Mnoga britanska sveučilšta i poslovne škole nude eksterne programe – Distance Learning

detaljnije

Tečaj

Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test – TKT

TKT testira znanje o podučavanju engleskog kao stranog jezika

detaljnije

Tečaj

ILEC – International Legal English Certificate

ILEC je ispit iz engleskog za pravnike i pravnu profesiju.

detaljnije