Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Uredsko poslovanje i upravni postupak – novosti u primjeni i digitalizacija sustava

Mjesto održavanja:

Zagreb

Novi sustav javne uprave i promjene u poslovanju (od 1. siječnja 2023.)

Termin održavanja:
Zagreb, 29. rujan 2022. (četvrtak), Hotel Central, Branimirova ul. 3

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje edukacije: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:
» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
825,00 kn / 109,50 € (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn / 99,54 € (600,00 kn + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Novi sustav javne uprave i promjene u poslovanju (od 1. siječnja 2023.)

Nova Uredba o uredskom poslovanju

Nova Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 75/21) primjenjuje se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela).

Novom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, a naglasak je na digitalizaciji, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

Javnopravna tijela dužna su međusobno povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja i službene evidencije te komunicirati primarno elektroničkim putem.

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN broj 132/21) propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, pravila o dodjeljivanju brojčanih oznaka te popis što se upisuje u evidencije uredskog poslovanja, a javnopravna tijela dužna su uspostaviti evidencije uredskog poslovanja do 1. siječnja 2023. godine.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 110/21) propisuje kako javnopravna tijela i stranke te druge osobe koje sudjeluju u postupku primarno komuniciraju elektroničkim putem i pomoću sustava državne informacijske infrastrukture; izmijenjeni Zakon također uređuje pravila za predaju podnesaka i dostavu akata elektroničkim putem i putem informacijskih sustava povezanih na državnu informacijsku infrastrukturu te uređuje sadržaj podneska i rješenja.

Upotreba tehnologija kao što su e-dostava, e-potpis i e-pečat u upravnom postupku imaju za cilj ubrzati i pojednostaviti upravni postupak.

Informacijski sustav uredskog poslovanja mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja u skladu s propisom kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu.

Javnopravna tijela u provedbi Zakona o općem upravnom postupku u postupanju s podnescima, izdavanju, obradi, otpremi, čuvanju te izlučivanju donesenih akata primjenjuju propise o uredskom poslovanju.


Koja pravila u primjeni donosi nova Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i izmijenjeni Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata (brojčane oznake, dostava, potpis i dr.) – donosimo na seminaru s naglaskom na pravni aspekt uz pojašnjenja i tumačenja te odgovorima na vaša pitanja.


Program seminara:

 • Novine u primjeni Uredbe o uredskom poslovanju
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
 • Novi klasifikacijski okvir – primjena od 01.01.2022. (praktični primjeri)
 • Novi sadržaj evidencija uredskog poslovanja – primjena od 01.01.2023.
 • Primanje, otvaranje i pregled pismena i pošiljki (digitalizacija)
 • Evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
 • Osnovne i pomoćne evidencije uredskog poslovanja
 • Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj (urudžbiranje i klasificiranje)
 • Dostava predmeta i pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
 • Načini otpreme i dostave neupravnih akata i upravnih akata
 • Administrativno-tehnička obrada internih i (ne)upravnih akata
 • Upotreba elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
 • Upravne pristojbe i pristojbene obveze
 • Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) – novosti u primjeni
 • Sadržaj podneska i obvezni sastavni dijelovi rješenja
 • Elektronička komunikacija i dostava prema najnovijim izmjenama ZUP-a
 • Predaja podneska putem informacijskog sustava
 • Pitanja i odgovori sudionika
Više info i prijava na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...