Zbog mobitela sve više djece progovara engleski jezik, a ne razumije hrvatski

Sve više djece vrtićke dobi ima poteškoće s jezikom, govorom i komunikacijom. Posljedica je to njihova prevelikog korištenja mobitela i tableta te premalo komunikacije s roditeljima, članovima šire obitelji, ali i vršnjacima. Zbog svega toga logopedi danas imaju pune ruke posla.

Sonja Maletić

U predškolskoj dobi raste broj neverbalne djece i djece koja kasnije progovaraju. Često se progovaranje javlja na engleskom jeziku, a ne na materinskom. To je izravna posljedica boravka djece na ekranima. Djeca koja ne govore, često nemaju razvijen ni receptivni govor. To znači da ne razumiju jednostavne upute i zamolbe, pa ih niti ne izvršavaju. Javljaju se teškoće u komunikaciji s okolinom. Članovi obitelji sve manje međusobno razgovaraju, čitaju slikovnice i borave u prirodi. Zbog toga se djeci smanjuje koncentracija i otežava razvoj motoričkih, posebice grafomotoričkih vještina“, istaknula je defektologinja i logopedinja Sonja Maletić.

Roditeljima savjetuje da se uključe u radionice i savjetovanja u organizaciji dječjih vrtića, knjižnica i učilišta kako bi doznali kako pomoći svojoj djeci. Svakako se trebaju što više družiti s djecom, pričati o onome što ih okružuje, te s djecom prepričavati raznovrsne zgode i priče.

Za normalan razvoj jezika i govora s djecom je potrebno kvalitetno komunicirati od njihova rođenja, a ako se u predškolskoj dobi uoče neki problemi s jezikom i govorom, nužna je pomoć logopeda.

Posjetima logopedu kod djece se rješavaju artikulacijske teškoće, te se s njima radi na usvajanju predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina. Sada postoje i programi za djecu vrtićke dobi koji kod djece, uz govor, razvijaju radne navike te vještine ključne za daljnje školovanje“, kazala je Sonja Maletić koja u logopedskom centru Logos u Bjelovaru sudjeluje u izvedbi programa Mali divovi.

Riječ je o novom multidisciplinarnom edukativnom programu koji potiče intelektualni, kreativni i emocionalni razvoj djece od tri do pet godina.

Djeci želimo pružiti snažne matematičke i jezične temelje za školu i daljnje obrazovanje. Što se govora tiče, djeca znaju imati poteškoće s pravilnim izgovorom pojedinih glasova među kojima su L, R, Š, Ž i Č, pa smo na to stavili poseban naglasak. Na svakom satu s djecom razgovaramo i provodimo ih kroz zanimljivu priču u kojoj se pojavljuju razna područja, likovi i predmeti koje smo pažljivo imenovali prema lingvističkim i logopedskim principima za vježbanje pravilnog izgovora svih glasova. Kroz ‘storytelling’ s djecom također riječima tražimo sinonime i korijene te djeci pomažemo u obogaćivanju vokabulara”, objasnila je dr. sc. Branka Novosel, vodeća hrvatska stručnjakinja za neuroedukaciju.

Nakon što je više od 30 godina provela u edukaciji djece i mladih, sa skupinom je stručnjaka, od odgojitelja do logopeda, kreirala Male divove, inovativan program koji će se izvoditi od ove školske godine. Trenutačno ga je moguće pohađati u 13 hrvatskih gradova.