Budući prvašići trebaju ovladati svojim mislima, osjećajima i ponašanjem

Prije sjedanja u školske klupe djeca trebaju ovladati nizom vještina – od jezičnih preko matematičkih i digitalnih do kompetencija kako učiti. Posljednjih godina sve se veća pozornost u odgoju i obrazovanju vrtićanaca, a posebno predškolaca pridaje razvoju njihovih osobnih i socijalnih kompetencija. Kako bi predškolci ovladali tim kompetencijama, u zagrebačkom Dječjem vrtiću Čigra uključeni su u program mindfulnessa.

Mindfulness-u-Dje-jem-vrti-u-igra-foto-Martina-Petrovi-1

Tehnike mindfulnessa predškolce uče da u svakom trenutku budu u potpunosti prisutni i svjesni svojih misli, osjećaja, tijela i okruženja. To utječe na poboljšanje njihove koncentracije, razvijanje empatije, bolje prepoznavanje emocija i upravljanje vlastitim reakcijama te jačanje vlastite samoregulacijske snage. Navedene dobrobiti utječu i na cjeloviti razvoj djeteta te očuvanje zdravlja što stvara čvrst temelj za razvoj osobnih potencijala svakog pojedinca i dobar školski uspjeh. Prednosti koje nam donose tehnike mindfulnessa, podupiru i jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog kurikula za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a to je osiguravanje osobnih, emocionalnih, tjelesnih, obrazovnih i socijalnih dobrobiti za dijete“, kazala je Ivona Ivić Lovrenović, pedagoginja Dječjeg vrtića Čigra.

Stručni djelatnici, odgojitelji i roditelji predškolaca u tom vrtiću slažu se da bi djeca trebala ovladati tehnikama mindfulnessa.

Djeca se teže mogu sama umiriti, a mnogo djece intenzivnije proživljava i pokazuje svoje emocije od ostalih. Tu su važne pomoć i potpora nas odraslih. Mi djeci trebamo pružiti utjehu, razumijevanje i savjete koji će im pomoći da ovladaju onime što ih muči. Mindfulness im dugoročno može pomoći u lakšem suočavanju s različitim izazovnim situacijama s kojima će se susretati u budućnosti“, savjetuje Anita Katalinić, odgojiteljica koja u Dječjem vrtiću Čigra vodi vježbe mindfulnessa za predškolce.

Dr. sc. Branka Novosel, stručnjakinja za neuroedukaciju, koja je razvila hrvatski program mindfulnessa za predškolce, ističe kako mindfulness pomaže djeci pri upravljanju mislima, osjećajima i ponašanjem, a da je ta sposobnost samoregulacije ključna vještina za uspjeh u 21. stoljeću.

Niz je dodatnih dobrobiti koje mindfulness donosi djeci. Poticanjem stanja smirenosti i koncentracije, mindfulness poboljšava kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja problema. Poboljšanjem vještine slušanja on unaprjeđuje komunikaciju, a jačanjem empatije doprinosi učinkovitoj suradnji i timskom radu. Kod djece također razvija fleksibilnost, prilagodljivost, kreativnost i maštovitost. Izuzetno je važan i utjecaj mindfulnessa na očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja djece. Ove vještine smatraju se ključnima za uspjeh u današnjem svijetu izloženom brzim promjenama. One se nazivaju i '4K vještinama 21. stoljeća'. Obuhvaćaju kritičko razmišljanje, komunikaciju, kooperativnost i kreativnost“, objasnila je dr. sc. Branka Novosel.

Radi razvoja socijalnih i emocionalnih kompetencija djece mindfulness i socijalno-emocionalno učenje (SEL) se uvode u službene kurikule vrtića i škola diljem Europe. Europska komisija socijalne i građanske kompetencije svrstava među osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Odgojitelji i stručni djelatnici u vrtićima nadaju se da će te kompetencije važno mjesto dobiti i u novom hrvatskom kurikulu za predškolu.

Mindfulness-u-Dje-jem-vrti-u-igra-foto-Martina-Petrovi-2 Mindfulness-u-Dje-jem-vrti-u-igra-foto-Martina-Petrovi-3 Mindfulness-u-Dje-jem-vrti-u-igra-foto-Martina-Petrovi-4 Mindfulness-u-Dje-jem-vrti-u-igra-foto-Martina-Petrovi-5 Mindfulness-u-Dje-jem-vrti-u-igra-foto-Martina-Petrovi-6