Zdravstveno Učilište Medical - Zdravstveno učilište Medical - ustanova za obrazovanje odraslih

Zdravstveno učilište Medical ustanova je za obrazovanje odraslih koja provodi programe prekvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja. Od 2017. godine djeluje u centru grada Zagreba, a 2019. godine otvorena je i podružnica u Splitu na adresi Poljička cesta 26 A. Medical ukupno broji 5 stalno zaposlenih te više od 50 vanjskih predavača koji predaju na različitim programima. Organizacijom seminara, treninga i istraživanja, uz potporu naših partnera, kroz inovativan pristup i vrhunski kadar omogućavamo polaznicima da grade karijeru i da budu spremni na izazove tržišta rada.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Zdravstveno Učilište Medical
Branimirova 25
10000 Zagreb

Tel: Zagreb 01/7899 701 / Split 021/214-705

E-mail: [email protected]
Web: zdravstveno-uciliste.eu

O ustanovi