Waldorfska škola u Zagrebu

Waldorfska škola u Zagrebu

Radosno učenje sada, kao priprema za cjeloživotno učenje, temeljni je moto Waldorfske škole u Zagrebu.

Waldorfska škola u Zagrebu je osnovna škola, osnovana 2004. godine. Osnivač Škole je Udruga roditeljai učitelja što znači da nije u privatnom vlasništvu. Škola je utemeljena s ciljem pružanja alternativnog osnovnoškolskog obrazovanja, koje se temelji na principima waldorfske pedagogije, te je kao takva neprofitna i potpuno inkluzivna.

Škola pruža osnovnoškolsko obrazovanje koje, uz predmete programa državne škole, sadrži dodatne predmete, propisanog waldorfskim programom (ručni rad, vrtlarstvo, zanati, euritmija...).

Cjelokupan rad i program verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Naš cilj je omogućiti svakom djetetu da unaprijedi i razvije svoje prirodne kapacitete u najvećoj mogućoj mjeri, pri čemu se posebna pažnja pridaje razvoju unutarnje motivacije te poštivanju rada drugih. Nastojimo pružiti djeci pozitivno i inspirativno obrazovno iskustvo prilagođeno djetetu i njegovim potrebama, dobi i razvojnim mogućnostima.

Pristupamo djetetu kao cjelovitom biću koje osim intelektualnih ima i emocionalne, tjelesne, socijalne i duhovno - društvene potrebe. Kurikulum, program i nastava usmjereni su prema ispunjenju tih potreba. Roditelji su aktivno uključeni u sve aspekte školskog života.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Waldorfska škola u Zagrebu

Waldorfska škola u Zagrebu
Jakuševačka 6
10 000 Zagreb

Tel: 01 / 6609 609
Fax: 01 / 6609 609

E-mail: [email protected]
Web: www.waldorfska-skola.com

O ustanovi