Visoko učilište Effectus - Visoka škola za financije i pravo

Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo osnovana je Ugovorom o osnivanju od 17. siječnja 2008. godine.

Po provođenju zakonom predviđenog postupka, EFFECTUS je u svibnju 2010. godine dobio dopusnicu za obavljanje djelatnosti, izvođenje preddiplomskg stručnog studija Financije i pravo i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment financija te dozvolu za upis prve generacije studenata.

U akademskoj godini 2012/2013. EFFECTUS uspješno prolazi AZVO postupak reakreditacije. Reakreditacija predstavlja mehanizam provjere kompetentnosti i vjerodostojnosti visokoškolske kvalifikacije, osigurava kvalitetu i osnovni je dokaz studentima i javnosti o kvaliteti neke visokoškolske institucije ili programa. Prema rezultatima reakreditacije (objektivnog postupka vrednovanja) EFFECTUS je proveo, uglavnom proveo odnosno potpuno proveo svih sedam propisanih standarda kvalitete. Izvješće međunarodnog povjerenstva i pozitivna preporuka Ministru jasan su dokaz da je EFFECTUS, kada su u pitanju standardi kvalitete, najbrže rastuće visoko učilište u zemlji. To je iznimno postignuće ostvareno u samo tri godine od upisa prve generacije studenata. Rezultati reakreditacije potvrđuju da je EFFECTUS trajno opredijeljen za ostvarivanje nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju. Opredjeljenje za kulturu kvalitete izvire iz Misije, Vizije i Strateškog okvira EFFECTUS-a i načina njihova ostvarenja.

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE jedan je od strateških razvojnih projekata EFFECTUS-a. Konačan cilj u provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenog s potrebama gospodarstva i razvoja društva je stvaranje raznovrsne i fleksibilne ponude individualnih i korporativnih programa cjeloživotnog visokog obrazovanja na EFFECTUS-u. Ozbiljnost koju EFFECTUS pridaje tom segmentu vlastitog razvoja prepoznala je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pa je u studenom 2013. EFFECTUS-u nadležni ministar izdao dopusnicu za izvođenje programa osposobljavanja za poslove POREZNOG SPECIJALISTA/SPECIJALISTICE.

EFFECTUS provodi transparentnu politiku djelovanja i razvoja temeljenu na visokim akademskim standardima te kroz primjerenu upisnu politiku koja omogućava kvalitetan nastavni rad (male obrazovne skupine koje omogućuju individualan pristup svakom studentu, ujednačen omjer teoretske i praktične nastave s naglaskom na praktičnom stručnom usavršavanju studenata).

Prostorije EFFECTUS opremljene su najsuvremenijom opremom i nastavnim pomagalima i u potpunosti su prilagođene potrebama studenata, nastavnika i suradnika.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Visoko učilište Effectus

Visoko učilište Effectus
Trg J.F. Kennedy 2
10000 Zagreb

Tel: 01/611-7777

E-mail: [email protected]
Web: www.vsfp.eu

O ustanovi