Veleučilište Velika Gorica

Ova visokoobrazovna ustanova provodi pet stručnih studija:

  • Očna optika
  • Krizni menadžment
  • Održavanje računalnih sustava
  • Održavanje motornih vozila
  • Održavanje zrakoplova
Nastavni se programi realiziraju uz pomoć suvremenih tehnologija koje se konstantno nadopunjavaju, obnavljaju te omogućavaju svojim polaznicima lakši prijenos znanja koje će im, izlaskom na tržište rada, osigurati zapošljavanje i napredovanje u poslu, odnosno egzistenciju u nekoj od današnjih suvremenih organizacija.

Studiji Veleučilišta Velika Gorica traju tri godine (šest semestara) i usklađeni su s Bolonjskom deklaracijom te se provode sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS (European Credit Transfer System) sustavom prijenosa bodova čime je omogućen prelazak studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija na Veleučilište Velika Gorica i obrnuto, a u skladu s Zakonom i Statutom Veleučilišta.

Osnovni razlog za pokretanje Veleučilišta Velika Gorica bila je potreba da se s novim studijskim programima doprinese općem razvoju sustava obrazovanja te time osigura dovoljna količina i kvaliteta visokoobrazovanog kadra.

Potrebu za obrazovanjem određenih kadrova pokazuje konstantna analiza tržišta ljudskih potencijala gdje je ustanovljen nedostatak stručnjaka pojedinih struka zbog čega se na Veleučilištu Velika Gorica provode studiji koji se pojavljuju po prvi puta u obrazovnom procesu ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu.

Upravo nedostatak određenih struka, potvrđuje i činjenica da se u pet godina svoga postojanja, Veleučilište Velika Gorica svrstalo među prvih pet visokoškolskih ustanova takvoga tipa u Hrvatskoj po broju upisanih studenata. Trenutno je na Veleučilištu Velika Gorica upisano preko 1000 redovitih i izvanrednih studenata.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica
Zagrebačka cesta 5
10410 Velika Gorica

Tel: 01/6222-501
Fax: 01/6224-560

E-mail: [email protected]
Web: www.vvg.hr

O ustanovi