Učilište Veda - Spa Wellness Akademija

  • Upis u radne knjižice - Program usavršavanja za Wellness terapeute odobren je i verificiran od MZOŠ RH - KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006 , te se upisuju u radnu knjižicu
  • Nastava se izvodi u modernim uvjetima - dvorana za predavanja i dvorana za praktikum. Sastoji se od niza teoretskih ipraktičnih znanja u svrhu adekvatnog osposobljavanja djelatnika, na način da omogućuje užu specijalizaciju i usavršavanje prema potrebama,interesu i predispozicijama pojedinaca.
  • U programu usavršavanja za wellness terapeuteučite 6 tehnika masaža
  • Vikend predavanja - što omogućava lakše pohađanje programa
  • Program se održava u Lovranu - Hotel Vila Eugenia
  • U cijenu škole su uključeni nastavni materijali - produkti za rad, predavanja i skripte.
  • Ravnateljica i osnivač „Spa akademije" je bacc.physioth. Sandra Skoblar
  • Polaznici dobivaju uvjerenje o usavršavanju za poslove WELLNESS TERAPEUT
  • U suradnji sa Eto d.o.o.

PROGRAMI ŠKOLOVANJA ZA ODRASLE - UPIS U RADNE KNJIŽICE:

Program usavršavanja za Wellness terapeute odobren je i verificiran od MZOŠ RH - KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006

  • Wellness terapeut

Pošalji upit

Kontakt podaci

Učilište Veda - Spa Wellness Akademija

Učilište Veda - Spa Wellness Akademija
A. Dminaka 11
51414 Ičići

Mob: 099 308 85 55
Fax: 051 704 023

E-mail: [email protected]
Web: www.vedacentar.com

O ustanovi