TV Akademija

U Hrvatskoj kao integralnom dijelu Europskog prostora postoji relativno veliko tržište za multimedijsku struku. Hrvatska kao i čitav jugoistočni dio Europe danas nema multimedijski stručni studij.

Velike medijske kuće, do danas nisu pokazale interes za osnivanjem autonomne obrazovne institucije, koja obrazuje sve potrebne stručne profile za rad na TV-u.

Sveučilište u Splitu, uz pomoć i potporu Ministarstva, otvara proces stalnog širenja ponude Sveučilišta, te je već osnovalo ili osniva niz novih stručnih studija unutar postojećih sastavnica, a uključuje i nove studije a grad Split postaje Sveučilišni centar ovog dijela Europe i to prema izgrađenim kapacitetima i nastavnom kadru kojeg već ima, i kojeg stalno stvara.

Bolonjski proces uvjetuje kretanje nastavnog i studentskog kadra i prema novim specijalističkim studijima, a jedan od takvih je i multimedijalni studij u Splitu. Mediji a posebno televizijski postaju uz već postojeće tri demokratske institucije, četvrta društvena snaga koja traži stalnu stručnu naobrazbu.

Nedostatak ovakve vrste stručnog studija na širem europskom prostoru te atraktivnost i ljepota grada Splita, uvjetovao bi izuzetan interes najstručnijeg kadra iz zemalja EU, kao i studenata iz Europe i svijeta. Organiziranjem naobrazbe svih stručnih kadrovskih profila koji se pojavljuju u radu jedne televizijske kuće na jednom mjestu, ostvarujemo najviše standarde naobrazbe. Kroz zajedničko studiranje i praktičan rad / Workshop /, ostvaruje se izobrazba i u dijelu međuovisnosti svih struka koje se obrazuju na ovoj Visokoj školi.

Organizacija studija:

U organiziranju studija koristimo dugogodišnje iskustvo koje ima Sveučilište u Splitu, a u stručnom dijelu potrebnog programa za otvaranje multimedijalnog studija praktične potrebe i iskustvo ima holding Splićanka, odnosno TV Jadran. Mi koji dnevno rješavamo probleme struke i koji imamo iskustvo u radu TV kuće, znamo kakav nivo obrazovanja bi trebalo osigurati za potrebe medijskih kuća. Sigurni smo da postojeći obrazovni sustav ne uspijeva producirati kadar koji je potreban za kvalitetno dnevno informiranje javnosti, za kvalitetan rad i organiziranje ukupnog tehnološkog procesa stvaranja i emitiranja TV-programa, te onih koji upravljaju TV-produkcijom odnosno koji u svojstvu poduzetnika ostvaruju produkciju. Navedeni problemi koje nosimo iz vlastitog iskustva, riješili bi kroz specijalistička usmjerenja multimedijalnog studija i to baš na način kako su naprijed navedeni uočeni problemi u struci.

Međunarodne suradnje:

U pripremi osnivanja ove Visoke stručne škole, ostvarili smo suradnju sa više Visokih učilišta sličnog profila u zemlji i svijetu, tako od početka naših nastojanja oko postavljanja stručnog i nastavnog programa usko surađujemo sa ADU-Zagreb i UMAS-Split, kao najsrodnijim obrazovnim ustanovama. U pripremi nastavnog plana korištena su i dragocjena iskustva nekih od sastavnica Sveučilišta u Splitu. Do sada smo ostvarili dobre kontakte i sa nizom stranih obrazovnih ustanova sličnog profila kao ;

  • Schol of arts, Design, Media&Culture,
  • USC School of Cinematic Arts,
  • Universidad Alfonso X EI Sabio. La Universidad de la Empresa,
  • MERCY COLLEGE- Specializing in Jurnalism, Radio and Television Production, and Film/Culture,
  • American University in Bulgaria / Jurnalism and Mass Communication /,
  • Arti e scienze dello spettacolo «LA SAPIENZA».

Sa navedenim stranim učilištima uspostavljeni su kontakti, koji sigurno osiguravaju dobru komunikaciju i protočnost znanja, i iskustva, kao i fizičku protočnost nastavnika i studenata između navedenih učilišta i naše Visoke škole.

Koncept:

Ovako koncipirana Visoka stručna škola omogućiti će stručno obrazovanje i studentima sa šireg europskog prostora, posebno kad slične visoke škole ne postoje na navedenom području. Naš je cilj ostvariti usku suradnju sa svim uže specijaliziranim visokoškolskim ustanovama ove vrste, kako bi kroz ostvarenu suradnju ostvarili izmjenu stečenih iskustava i ostvarenog znanja u cilju podizanja obrazovne kvalitete naše Visoke škole. Kroz stalna gostovanja eminentnih stručnjaka, za pojedina područja medija, iz zemlje i inozemstva želimo ostvariti najkvalitetniji transfer priznatog znanja i stečenog iskustva. Napominjemo da slični studiji danas postoje samo na području SAD-a., s tim da isti studiji nisu organizirani na Bolonjskom principu.

Pošalji upit

Kontakt podaci

TV Akademija

TV Akademija
Ivana Merza br.8
21000 Split

Tel: 021/494 409, 099/324 3556

E-mail: [email protected]
Web: tv-akademija.hr

O ustanovi