Kako do nas?

Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29,
Lapadska obala 7,
Ćira Carića 4,
Kneza Damjana Jude 12,
20 000 Dubrovnik

Kontakt podaci

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik

Tel: 020 445 744
Fax: 020 435 590

E-mail: [email protected]
Web: www.unidu.hr

O ustanovi